Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Kalkylering

Nupriser och vad är nupriser? (ekonomistyrning)

Inom kalkyleringen använder man sig av nupriser. Nupriser är värdet av en resurs då den förbrukas, nupriser är alltså värdet idag.

Omkostnad och vad är omkostnader? (ekonomistyrning)

Omkostnader är det samma som indirekta kostnader. Omkostnader kan inte registreras direkt på en kostnadsbärare och måste därför först fördelas till ett kostnadsställe innan de kan fördelas till en kostnadsbärare.

Outnyttjad kapacitet, ej utnyttjad kapacitet och ledig kapacitet (ekonomistyrning)

Outnyttjad kapacitet är den kapacitet som inte används i företaget. Tillgänglig kapacitet kan delas in i utnyttjad kapacitet och outnyttjad kapacitet.

Praktiskt tillgänglig kapacitet och vad är praktiskt tillgänglig kapacitet? (ekonomistyrning)

När man skall fördela kostnader på kapacitet är det att föredra att man fördelar kostnaden på praktiskt tillgänglig kapacitet.

Produktkalkylering, vad är produktkalkyler? och K/I-kalkyler (ekonomistyrning)

Produktkalkyler är den vanligaste kalkylen inom kalkylering. Produktkalkyler har produkter som kalkylobjekt.

Progressivt rörlig kostnad och vad är progressivt rörliga kostnader? (ekonomistyrning)

En progressivt rörlig kostnad är en typ av rörlig kostnad och är därmed volymspecifik. En progressivt rörlig kostnad ökar mer än ökningen i volym.

Proportionellt rörlig kostnad och vad är proportionellt rörliga kostnader? (ekonomistyrning)

En proportionellt rörlig kostnad är en typ av rörlig kostnad och är därmed volymspecifik.

Real ränta, realränta och vad är en real räntesats? (ekonomistyrning)

Inom kalkylering är det viktigt att man kan skilja på nominell och real ränta. En real ränta är en ränta utan inflationskompensation.

Rörlig kostnad och vad är rörliga kostnader? (ekonomistyrning)

En rörlig kostnad är en volymspecifik kostnad. Rörlig kostnad förändras med producerad eller såld volym. Om volymen ökar så ökar rörlig kostnad och om volymen minskar så minskar rörlig kostnad.

Samkostnad och vad är samkostnader? (ekonomistyrning)

Samkostnader är beslutsspecifika kostnader och de används i bidragskalkyler. Samkostnader är kostnader som inte påverkas av ett beslut.

Föregående | Sida: 4 av 5 | Nästa
Chatta med Abot 001