Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Finansiella poster

Bokföra utgift för kronofogdeavgifter och erhållet betalningsföreläggande (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som glömmer eller underlåter att betala en leverantörsfaktura innan förfallodatum kan få ett betalningsföreläggande från kronofogden med tillägg för kronofogdeavgifter.

Bokföra utgift för påminnelseavgift och erhållen betalningspåminnelse (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som glömmer eller underlåter att betala en leverantörsfaktura innan förfallodatum kan få en betalningspåminnelse från leverantören eller ett ombud till leverantören, en påminnelse innehåller normalt ett tillägg för påminnelseavgift.

Bokföra valutakursförluster i rörelsen (bokföring med exempel)

Valutakursförluster i rörelsen kan uppstå på fordringar och skulder av rörelsekaraktär som är utställda i en utländsk valuta som skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta.

Bokföra valutakursvinster i rörelsen (bokföring med exempel)

Valutakursvinster i rörelsen kan uppstå på fordringar och skulder av rörelsekaraktär som är utställda i en utländsk valuta som skiljer sig från en redovisningsenhets redovisningsvaluta.Föregående | Sida: 2 av 2 |