Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra utgift för kronofogdeavgifter och erhållet betalningsföreläggande (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som glömmer eller underlåter att betala en leverantörsfaktura innan förfallodatum kan få ett betalningsföreläggande från kronofogden med tillägg för kronofogdeavgifter.

En ansökan om betalningsföreläggande görs normalt efter det att betalningspåminnelser och inkassokrav har skickats ut. En leverantör eller ett ombud till leverantören behöver inte skicka ut betalningspåminnelser och inkassokrav innan det att ansökan om betalningsföreläggande görs men det är god sed.

En leverantör eller ett ombud till leverantören kan ansöka om betalningsförläggande för en obetald fordran hos kronofogden och det innebär att ett besked om betalningsföreläggande skickas till den redovisningsenhet som har en obetald skuld hos leverantören. En redovisningsenhet som får ett besked om betalningsföreläggande kan inom en viss tid bestrida kravet och tvingar då leverantören att gå till tingsrätten för att få sin fordran fastställd.

Ett obestritt betalningsföreläggande innebär att en leverantör har fått sin fordran på en redovisningsenhet faställd och att leverantören kan gå vidare med utmätning för att kräva in sin fordran.

I ett betalningsföreläggande kan en leverantör kräva ersättning för ansökningsavgift (300 SEK), eget arbete (340 SEK), påminnelseavgift (60 SEK), inkassoavgift (180 SEK), kostnader för registreringsbevis och kostnader för amorteringsplan. Den dröjmålsränta som krävs i ett betalningsföreläggande kan vara en avtalad dröjsmålsränta eller ränta enligt räntelagen om ingen dröjsmålsränta har avtalats.

Klassificering
Kostnader för kronofogdeavgifter avseende leverantörsskulder klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69.

Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader

Erkännande
Kostnader för kronofogdeavgifter redovisas i resultaträkningen när avgifterna har uppstått om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för kronofogdeavgifter värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. En kostnad för kronofogdeavgifter värderas till det verkliga värdet av påförda kronofogdeavgifter under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för kronofogdeavgifter.

Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms (0 %) på kronofogdeavgifter och utgifter för kronofogdeavgifter redovisas inte skattedeklarationen för moms. Kostnader för kronofogdeavgifter som avser leverantörsskulder i näringsverksamheten är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen. Kronofogdeavgifter som avser privata utgifter är en skattepliktig förmån.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra betalda kronofogdeavgifter på leverantörsskulder (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit ett betalningsföreläggande från kronofogden på grund av att en leverantörsfaktura ännu inte har betalats. Leverantörsskulden om 12 500 SEK betalas tillsammans med en påminnelseavgift om 50 SEK, en inkassoavgift om 160 SEK och kronofogdeavgifter om 640 SEK. Dröjsmålsränta betalas först när en räntefaktura har erhållits från leverantören eller ett ombud till leverantören.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 13 350
2440 Leverantörsskulder 12 500
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 850

Exempel: bokföra betalda kronofogdeavgifter på leverantörsskulder (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har erhållit ett betalningsföreläggande från kronofogden på grund av att en leverantörsfaktura ännu inte har betalats. Leverantörsskulden om 12 500 SEK inklusive moms betalas tillsammans med en påminnelseavgift om 50 SEK, en inkassoavgift om 160 SEK och kronofogdeavgifter om 640 SEK. Dröjsmålsränta betalas först när en räntefaktura har erhållits från leverantören eller ett ombud till leverantören. Momsen är 2 500 SEK (25 %) och varuvärdet om 10 000 SEK avser kontorsmaterial.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 13 350
2641 Ingående moms sv 2 500
6110 Kontorsmaterial 10 000
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 850

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2013-07-02

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se


Chatta med Abot 001