Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Självkostnadskalkyl

Vad är marginal och pålägg? (ekonomistyrning)

Inom kalkylering är det viktigt att kunna skilja på begreppen marginal och pålägg. När man skall ta med vinst i en självkostnadskalkyl kan man välja att lägga till vinsten som en marginal av föresäljningspriset eller som ett pålägg på självkostnaden.

Vad är materialomkostnad och materialomkostnader? (ekonomistyrning)

Materialomkostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl. Materialomkostnad är en indirekt kostnad. Materialomkostnad registreras direkt på ett kostnadsställe. Materialomkostnad är en kostnad förknippad med inköp och lagerhållning.

Vad är projektomkostnad och projektomkostnader? (ekonomistyrning)

Projektomkostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl för ett arbetsintensivt tjänsteföretag. Projektomkostnad är en indirekt kostnad.

Vad är självkostnad och självkostnaden? (ekonomistyrning)

Självkostnad är ett begrepp som används inom självkostnadskalkylering. En självkostnad är en fullständig kostnad för ett kalkylobjekt eller en kostnadsbärare. En självkostnad visar på vad ett kalkylobjekt kostar företaget.Vad är speciella direkta kostnader? (ekonomistyrning)

Speciella direkta kostnader är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl. Speciella direkta kostnader är en direkt kostnad. Speciella direkta kostnader registreras direkt på ett kalkylobjekt.

Vad är tillverkningskostnad och tillverkningskostnader? (ekonomistyrning)

Tillverkningskostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl. Tillverkningskostnad är alla kostnader som är förknippade med tillverkning och produktion av en produkt.

Vad är tillverkningsomkostnad och tillverkningsomkostnader? (ekonomistyrning)

Tillverkningsomkostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl. Tillverkningsomkostnad är en indirekt kostnad för tillverkning. Tillverkningsomkostnad registreras direkt på ett kostnadsställe.

Vad är varuomkostnad och varuomkostnader? (ekonomistyrning)

Varuomkostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl för ett handelsföretag. Varuomkostnad är en indirekt kostnad. Varuomkostnad registreras direkt på ett kostnadsställe.Föregående | Sida: 3 av 3 |