Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Självkostnadskalkyl

Vad är marginal och pålägg? (ekonomistyrning)

Inom kalkylering är det viktigt att kunna skilja på begreppen marginal och pålägg. När man skall ta med vinst i en självkostnadskalkyl kan man välja att lägga till vinsten som en marginal av föresäljningspriset eller som ett pålägg på självkostnaden.

Vad är materialomkostnad och materialomkostnader? (ekonomistyrning)

Materialomkostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl. Materialomkostnad är en indirekt kostnad. Materialomkostnad registreras direkt på ett kostnadsställe. Materialomkostnad är en kostnad förknippad med inköp och lagerhållning.

Vad är projektomkostnad och projektomkostnader? (ekonomistyrning)

Projektomkostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl för ett arbetsintensivt tjänsteföretag. Projektomkostnad är en indirekt kostnad.

Vad är självkostnad och självkostnaden? (ekonomistyrning)

Självkostnad är ett begrepp som används inom självkostnadskalkylering. En självkostnad är en fullständig kostnad för ett kalkylobjekt eller en kostnadsbärare. En självkostnad visar på vad ett kalkylobjekt kostar företaget.


Vad är speciella direkta kostnader? (ekonomistyrning)

Speciella direkta kostnader är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl. Speciella direkta kostnader är en direkt kostnad. Speciella direkta kostnader registreras direkt på ett kalkylobjekt.

Vad är tillverkningskostnad och tillverkningskostnader? (ekonomistyrning)

Tillverkningskostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl. Tillverkningskostnad är alla kostnader som är förknippade med tillverkning och produktion av en produkt.

Vad är tillverkningsomkostnad och tillverkningsomkostnader? (ekonomistyrning)

Tillverkningsomkostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl. Tillverkningsomkostnad är en indirekt kostnad för tillverkning. Tillverkningsomkostnad registreras direkt på ett kostnadsställe.

Vad är varuomkostnad och varuomkostnader? (ekonomistyrning)

Varuomkostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl för ett handelsföretag. Varuomkostnad är en indirekt kostnad. Varuomkostnad registreras direkt på ett kostnadsställe.


Föregående | Sida: 3 av 3 |