Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Vad är självkostnad och självkostnaden? (ekonomistyrning)

Självkostnad är ett begrepp som används inom självkostnadskalkylering. En självkostnad är en fullständig kostnad för ett kalkylobjekt eller en kostnadsbärare. En självkostnad visar på vad ett kalkylobjekt kostar företaget.

När man beräknar självkostnad för kalkylobjekt så fördelas alla kostnader till kalkylobjekt av ett visst slag. Självkostnad för kalkylobjekt beräknas för beslut när det gäller prissättning av produkter i normala fall och för resultatberäkningar.

När företag har mycket ledig kapacitet är det inte säkert att självkostnad är det bästa underlaget för beslut när det gäller prissättning. Självkostnad används också för lagervärdering av tillverkade produkter men då får inte administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader tas med i lagervärdet i affärsredovisningen på grund av lagliga restriktioner.


Exempel: självkostnadskalkyl
Självkostnaden för produkt 1 skall beräknas i ett tillverkande företag.

DM (direkt material): 10 kr/st
DL (direkt lön): 20 kr/st
MO (materialomkostnad): 20% av DM
TO (tillverkningsomkostnad): 80% av DL
AO (administrationsomkostnad): 20% av Tillverkningskostnad
FO (försäljningsomkostnad): 5% av Tillverkningskostnad

DM: 10 kr/st
MO: 2 kr/st (10*0,2)
DL: 20 kr/st
TO: 16 kr/st (20*0,8)
Tillverkningskostnad: 48 kr/st (10+2+20+16)
AO: 9,6 kr/st (48*0,2)
FO: 2,4 kr/st (48*0,05)
Självkostnad: 60 kr/st (48+9,6+2,4)

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2012/05/23

Kontakta bokforingstips.se