Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vad är en kostnadsbärare? (ekonomistyrning)

Begreppet kostnadsbärare används inom självkostnadskalkylering. Kostnadsbärare är synonymt med kalkylobjekt.

En kostnadsbärare skall bära de kostnader som den orsakar. En kostnadsbärare är slutobjektet i en självkostnadskalkyl. Till en kostnadsbärare skall det fördelas direkta kostnader från kostnadsslag och indirekta kostnader från kostnadställen.

En kostnadsbärare kan vara en produkt, en order, en kund eller ett annat kalkylobjekt. I självkostnadskalkylen skall alla kostnader fördelas till kostnadsbärare av ett visst slag.

Om vi exempelvis tänker oss att vi vill beräkna självkostnaden för en produkt, kalkylens kostnadsbärare är då en produkt. Produkten tillverkas i ett av företaget definerat kostnadsställe med en maskin och en arbetare. Det tar 1 timme att tillverka en enhet av produkten, timpriset (DL) är 150 SEK, materialkostnaden (DM) är 100 SEK per enhet, pålägget för materialomkostnader är är 20 % på direkt material, pålägget för tillverkningsomkostnader (kostnadsstället) är 10 % på direkt lön och AFFO pålägget (administrations- och försäljningsomkostnader) är 10 % på tillverkningskostnaden.


Kalkyl för en produkt (kostnadsbärare)
+ Direkt lön: 150 (150*1)
+ Direkt material: 100
+ Materialomkostnad: 20 (100*20 %)
+ Tillverkningsomkostnad: 15 (150*10 %)
= Tillverkningskostnad: 285
+ AFFO pålägg: 28,5 (285*10 %)
= Självkostnad: 313,5

Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/11/15

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se