Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Vad är en kostnadsbärare? (ekonomistyrning)

Begreppet kostnadsbärare används inom självkostnadskalkylering. Kostnadsbärare är synonymt med kalkylobjekt.

En kostnadsbärare skall bära de kostnader som den orsakar. En kostnadsbärare är slutobjektet i en självkostnadskalkyl. Till en kostnadsbärare skall det fördelas direkta kostnader från kostnadsslag och indirekta kostnader från kostnadställen.

En kostnadsbärare kan vara en produkt, en order, en kund eller ett annat kalkylobjekt. I självkostnadskalkylen skall alla kostnader fördelas till kostnadsbärare av ett visst slag.

Om vi exempelvis tänker oss att vi vill beräkna självkostnaden för en produkt, kalkylens kostnadsbärare är då en produkt. Produkten tillverkas i ett av företaget definerat kostnadsställe med en maskin och en arbetare. Det tar 1 timme att tillverka en enhet av produkten, timpriset (DL) är 150 SEK, materialkostnaden (DM) är 100 SEK per enhet, pålägget för materialomkostnader är är 20 % på direkt material, pålägget för tillverkningsomkostnader (kostnadsstället) är 10 % på direkt lön och AFFO pålägget (administrations- och försäljningsomkostnader) är 10 % på tillverkningskostnaden.

Kalkyl för en produkt (kostnadsbärare)
+ Direkt lön: 150 (150*1)
+ Direkt material: 100
+ Materialomkostnad: 20 (100*20 %)
+ Tillverkningsomkostnad: 15 (150*10 %)
= Tillverkningskostnad: 285
+ AFFO pålägg: 28,5 (285*10 %)
= Självkostnad: 313,5

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/11/15

Kontakta bokforingstips.se