Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bidragskalkyl

Vad är täckningsbidrag (TB)? (ekonomistyrning)

I beslutssituationer kan de vara bra att beräkna ett täckningsbidrag för att få bättre beslutsunderlag. Täckningsbidrag beräknas som särinktäkter minus särkostnader.

Vad är täckningsgrad (TG)? (ekonomistyrning)

Täckningsgrad är ett mått som används inom bidragskalkylering. Täckningsgrad beräknas som täckningsbidrag dividerat med försäljningspris.

Föregående | Sida: 2 av 2 |