Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra fastighetsinteckning och pantbrev (bokföring med exempel)

En fysisk eller juridisk person som vill låna pengar till en fastighet måste normalt lämna säkerhet till långivaren i form av ett eller flera pantbrev i fastigheten.

En redovisningsenhet som vill få pantbrev i en fastighet måste göra en fastighetsinteckning hos inskrivningsmyndigheten som för närvarande är lantmäteriet. En redovisningsenhet som vill göra en fastighetsinteckning måste kunna bevisa sitt ägarskap till fastigheten med hjälp av en lagfart.

När ett pantbrev i fastigheten tas ut vid en fastighetsinteckning så tar inskrivningsmyndigheten ut stämpelskatt och en avgift (375 SEK). Stämpelskatten vid fastighetsinteckningar är 2 % av pantbrevets belopp.

Klassificering
Pantbrev avseende fastighetsinteckningar klassificeras som en ställd säkerhet. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser bokförs inte men en redovisningsenhet måste lämna upplysningar om ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i årsredovisningen.

Erkännande
Ett pantbrev avseende en fastighetsinteckning bokförs inte eftersom detta pantbrev avser en pant i en tillgång som utgör säkerhet för ett lån. Ett pantbrev utgör inte en tillgång, inte en avsättning och inte en skuld.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet har information om sina pantbrev avseende fastighetsinteckningar i ett sidoordnat register till bokföringen och detta register ligger till grund för den upplysning som görs gällande fastighetsinteckningar i årsredovisningen.

Värdering
Ett pantbrev avseende en fastighetsinteckning värderas till det nominella belopp som motsvarar inteckningens värde i redovisningsvalutan.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på fastighetsinteckningar men när ett pantbrev i en fastighet tas ut vid en fastighetsinteckning så tar inskrivningsmyndigheten ut stämpelskatt och en avgift (375 SEK). Stämpelskatten vid fastighetsinteckningar är 2 % av pantbrevets belopp.

Stämpelskatten och avgiften för pantbrev är skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet som har lämnat pantbrev som säkerhet för lån skall lämna upplysning om värdet för dessa inteckningar i avsnittet "Ställda säkerheter" som finns under balansräkningen i årsredovisningen.

Exempel: upplysning om ställda säkerheter av pantbrev (årsredovisning)
En redovisningsenhet har lämnat ett pantbrev avseende en fastighet till en långivare med ett belopp om 100 000 SEK.

Ställda säkerheter 2009-12-31 2008-12-31
Fastighetsinteckningar 100 000 0

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/19

Kontakta bokforingstips.se