Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Mått & mål

Mått för pålitlighet (ekonomistyrning)

Pålitlighet kan vara något som företag är intresserade av att mäta i sin ekonomistyrning. I ett balanserat styrkort hade mått för pålitlighet hamnat under kundperspektivet.

Mått för sjukfrånvaro (ekonomistyrning)

Sjukfrånvaro är något som kan mätas i den ekonomiska styrningen. I ett balanserat styrkort hade sjukfrånvaro hamnat under lärande perspektivet.

Mått för återköpsbenägenhet (ekonomistyrning)

Återköpsbenägenhet är något som kan mätas i ekonomistyrningen. I ett balanserat styrkort hade återköpsbenägenhet hamnat under kundperspektivet.

Vad är effektivitet? (ekonomistyrning)

Effektivitet är ett begrepp inom ekonomistyrningen som kompletterar produktivitetsbegreppet. Effektivitet är ett mått på graden av måluppfyllelse.Vad är EVA och Economic Value Added? (ekonomistyrning)

EVA är ett mått som kan användas i ekonomistyrningen. EVA är ett mått på hur mycket värde ett företag skapar för sina aktieägare.

Vad är lönsamhet? (ekonomistyrning)

Lönsamhet är ett finansiellt mått som visar på ett företags avkastningsförmåga på bundet kapital.

Vad är mått och mål? (ekonomistyrning)

Inom ekonomistyrningen antar man att det som mäts bli gjort. Inom ekonomistyrningen väljer man ut mått och sätter mål.

Vad är produktivitet? (ekonomistyrning)

Produktivitet är ett viktigt nyckeltal inom ekonomistyrning och kalkylering. Produktivitet avser att mäta företagets prestationer i förhållande till den resursförbrukning som krävs för dessa prestationer.Vad är resultat? (ekonomistyrning)

Resultat är ett finansiellt mått som är av stor vikt i ekonomistyrningen. Resultat mäts som intäkter minus kostnader.

Föregående | Sida: 2 av 2 |