Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Vad är produktivitet? (ekonomistyrning)

Produktivitet är ett viktigt nyckeltal inom ekonomistyrning och kalkylering. Produktivitet avser att mäta företagets prestationer i förhållande till den resursförbrukning som krävs för dessa prestationer.

Produktivitet visar på ett företags förmåga att hushålla med begränsade resurser. Produktivitet kan mätas som utflöde dividerat med inflöde.

Exempel på produktivitetsmått kan vara antalet produkter som har tillverkats dividerat med antalet timmar som det här har tagit. En hög produktivitet ger företaget hög konkurrenskraft och kanske ett högt resultat.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/05

Kontakta bokforingstips.se