Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Kvalitet

Vad är de sju förbättringsverktygen för kvalitet? (ekonomistyrning)

De sju förbättringsverktygen är enkla statistiska verktyg som sammanställdes i Japan som redskap i kvalitetsarbetet. De sju förbättringsverktygen skulle vara enkla att använda eftersom det var viktigt att alla kunde delta i arbetet för kvalitetsförbättringar.

Vad är demingpriset för kvalitet? (ekonomistyrning)

Demingpriset började delas ut 1951 i Japan. Demingpriset är ett kvalitetspris som delas ut för att hedra William Edwards Deming.

Vad är den deterministiska skolan för kvalitet? (ekonomistyrning)

Den deterministiska skolan är en kvalitetslära som har sitt ursprung i taylorismen. Den deterministiska skolan har sedan byggts på med brittiska och amerikanska militärstandarder for leverantörskontroll vilket senare har mynnat ut i kvalitetssystemet ISO 9000.

Vad är det japanska undret avseende kvalitet? (ekonomistyrning)

Det japanska undret inträffade mellan 1955 och 1985. Det japanska undret uppstod efter andra världskriget ha Japan skulle bygga upp sin industri igen.Vad är driftsäkerhet? (ekonomistyrning)

Driftsäkerhet är en tillförlitighetsaspekt för en produkt. Driftsäkerhet är en produkts förmåga att kunna användas enligt specifikation under givna förhållanden och under en given tid med hjälp av rimligt underhåll.

Vad är duglighet och kapabilitet? (ekonomistyrning)

Duglighet är ett viktigt begrepp inom statistisk processtyrning. Duglighet är förmågan hos en process att producera enheter med mått inom toleransgränserna. Duglighet kallas också för kapabilitet.

Vad är en faktor i taget försök? (ekonomistyrning)

En faktor i taget försök är en testmetod inom området för försöksplanering. En faktor i taget försök innebär att man endast ändrar en produktegenskap i taget och låter alla andra produktegenskaper vara oförändrade.

Vad är en felträdsanalys? (ekonomistyrning)

Felträdsanalys kan vara en kvalitativ eller kvantitativ analys av fel och orsakerna till fel. Felträdsanalys innebär att ett händelsediagram ritas upp för ett fel och dess orsaker.Vad är en process och processer? (ekonomistyrning)

En process är en sammanhängande uppsättning av aktiviteter som upprepas i tiden. Inom kvalitetsområdet ligger fokus på processer

Vad är ett cusum diagram? (ekonomistyrning)

Ett cusum-diagram är ett styrdiagram som skall ge signaler när en process är i obalans. I ett cusum-diagram registreras summan av avvikelserna från ett standardvärde.

Föregående | Sida: 2 av 8 | Nästa