Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Val av kostnadsdrivare i abc-kalkylen (ekonomistyrning)

För att enligt Ax & Ask (1995, sid. 65) fastställa produkternas konsumtion av aktiviteter måste kostnadsdrivare identifieras. I ABC- kalkylen poängteras kausalitet vid val av kostnadsdrivare men det måste avvägas mot kalkylens hanterbarhet för att antalet aktiviteter och kostnadsdrivare inte ska bli för stort.

Merchant & Shields (1993, sid. 76) menar att många företag väljer att använda ett mindre antal aktiviteter och kostnadsdrivare för att uppnå önskade fördelar med ABC- kalkylen. Enligt Ax & Ask (1995, sid. 66) är detta tillvägagångssätt möjligt genom att slå ihop aktiviteter som har samma kostnadsdrivare. Det går även att hålla ner antalet aktiviteter genom att slå ihop aktiviteter som endast orsakar en liten del av de totala kostnaderna, i detta fall förlorar kalkylen precision men vinner mycket i och med att den blir mer hanterbar.

Antalet kostnadsdrivare som krävs enligt Cooper (1989a, sid. 375ff) beror på den önskade korrektheten i produktkostnader och komplexiteten i produktmixen. Ett ökat antal kostnadsdrivare ger en större korrekthet och fler antal produkter i produktmixen kräver ett större antal kostnadsdrivare. När kostnadsdrivare väljs ska hänsyn tas till lättheten att samla in data, vad som orsakar kostnader i aktiviteterna och vilket beteende som kostnadsdrivaren ger upphov till.

Kostnadsdrivare används för att relatera aktivitetskostnaderna till slutprodukterna enligt Paulus, van Raak & Keijzer (2002, sid. 28). Det finns tre olika typer av kostnadsdrivare vilka är transaktionsdrivare, durationsdrivare och intensitetsdrivare. För att reducera komplexiteten kan olika aktiviteter, där slutprodukterna konsumerar lika mycket resurser, slås samman. Enligt Kaplan & Anderson (2003, sid. 5) är det dock något dyrare att använda durationsdrivare vilket klargörs i nedanstående citat.

”While duration drivers are generally more accurate than transaction drivers, they are also more expensive to measure." (Kaplan & Anderson, 2003, sid. 5)

De flesta ABC- system använder enligt Kaplan & Anderson (2003, sid. 4f) ett stort antal transaktionsdrivare, det vill säga antalet gånger en aktivitet utförs, vilket är problematiskt då vissa transaktioner kan kräva mer resurser än andra. För att komma tillrätta med det här problemet går det att använda durationsdrivare vilket är tiden som krävs för att utföra en transaktion. I den nya tidsdrivna ABC- kalkylen används bara durationsdrivare.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2010-02-08

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se


Chatta med Abot 001