Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Årsredovisningslagen

11. Kostnadsslagsindelad resultaträkning (årsredovisningslag, bilaga 2)

Här redovisas uppställningsformen för kostnadsslagsindelad resultaträkning i en årsredovisning enligt årsredovisningslagen för aktiebolag, ekonomiska föreningar och övriga företag.

12. Funktionsindelad resultaträkning (årsredovisningslag, bilaga 3)

Här redovisas uppställningsformen för funktionsindelad resultaträkning i en årsredovisning enligt årsredovisningslagen för aktiebolag, ekonomiska föreningar och övriga företag.

Föregående | Sida: 2 av 2 |