Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Investeringskalkyl

Vad är nuvärde och hur beräkna nuvärdet? (ekonomistyrning)

Nuvärde är ett begrepp som används vid investeringskalkylering. Nuvärde är värdet idag av en betalningsström som sker i framtiden.

Vad är restvärde i en investeringskalkyl? (ekonomistyrning)

Restvärde är ett begrepp inom investeringskalkyleringen. Ett restvärde är en investerings kvarvarande värde då den ekonomiska livslängden för tillgången är slut.

Vad är slutvärde och hur beräkna slutvärdet? (ekonomistyrning)

Slutvärde är ett begrepp som används vid investeringskalkylering. Ett slutvärde är värdet på pengar vid en framtida tidpunkt då förräntning har skett.

Föregående | Sida: 2 av 2 |