Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Investeringskalkyl

Vad är nuvärde och hur beräkna nuvärdet? (ekonomistyrning)

Nuvärde är ett begrepp som används vid investeringskalkylering. Nuvärde är värdet idag av en betalningsström som sker i framtiden.

Vad är restvärde i en investeringskalkyl? (ekonomistyrning)

Restvärde är ett begrepp inom investeringskalkyleringen. Ett restvärde är en investerings kvarvarande värde då den ekonomiska livslängden för tillgången är slut.

Vad är slutvärde och hur beräkna slutvärdet? (ekonomistyrning)

Slutvärde är ett begrepp som används vid investeringskalkylering. Ett slutvärde är värdet på pengar vid en framtida tidpunkt då förräntning har skett.

Föregående | Sida: 2 av 2 |