Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

03. Utgifter som ska bokföras i företaget (K1 EN)

3.18 Utgift är endast det som företaget ger ut för det som tillkommer företaget. Belopp som ges ut för någon annans räkning, såsom t.ex. mervärdesskatt, utgör inte utgift.

3.19. Följande utgifter ska bokföras i företaget:

Typ av utgift Utgift som ska bokföras Utgiften ska bokföras till
Allmänna utgifter i verksamheten Utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster till den del de avser företaget det belopp som står på kvittot eller fakturan.
Utgift för skadeståndsersättningar m.m. Andra utgifter som hänför sig till företaget såsom skadeståndsersättningar m.m. det belopp som står på beslutet eller någon motsvarande handling.
Insättningar Utgifter för företagets nyttjande av en privat tillgång skälig del av företagarens utgifter för tillgången eller om det finns ett av Skatteverket föreskrivet schablonvärde, detta värde.
Ränteutgifter Ränteutgifter på företagets låneskulder det belopp som står på räntebeskedet eller liknande.

Andra utgifter är privata utgifter som inte ska bokföras i företaget. (BFNAR 2009:2).

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2015-10-22

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2015-10-22

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.seHogia
Doxservr
Chatta med Abot 001