Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

03. Inkomster som ska bokföras i företaget (K1 EN)

3.16 Inkomst är endast det som företaget tar emot för egen räkning. Belopp som tas ut för någon annans räkning, såsom t.ex. mervärdesskatt, utgör inte inkomst.

3.17. Följande inkomster ska bokföras i företaget:

Typ av inkomst Inkomst som ska bokföras Inkomsten ska bokföras till
Inkomst vid försäljning Ersättning för varor och tjänster det belopp som står på kvittot eller fakturan.
Ersättning för sålda inventarier och andra tillgångar som bokförts i företaget det belopp som står på kvittot eller fakturan.
Inkomst av offentliga stöd, skadeståndsersättningar, försäkringsersättningar m.m. Andra inkomster som hänför sig till företaget såsom offentliga stöd, skadeståndsersättningar, försäkringsersättningar m.m. det belopp som står på beslutet eller någon motsvarande handling.
Uttag Företagarens uttag av tjänster (även nyttjande av en tillgång) av annat än ringavärde samt företagarens uttag av varor marknadsvärdet (punkt 2.3) exklusive mervärdesskatt eller om det finns ett av Skatteverket föreskrivet schablonvärde som ligger till grund för förmånsbeskattning, detta värde.
Ränteinkomster m.m. Avkastning på företagets övriga tillgångar det belopp som står på räntebeskedet eller liknande.

Andra inkomster är privata inkomster som inte ska bokföras i företaget.

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2015-10-22

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2015/10/22

Kontakta bokforingstips.se