Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Strategi, strategier, strategiska planer och vad är en strategi? (ekonomistyrning)

En strategi är en långsiktig plan för hur företaget skall maximera sin vinst och sitt aktieägarvärde.

En strategi berör hur nuvarande och framtida resurser skall användas för att företaget skall uppnå sitt övergripande mål. En strategi sträcker sig över 5 år till 10 år framåt i tiden. En strategi kan innehålla mål.

En strategi är inte så konkret som de ettåriga handlingsplanerna i affärsplanen. En strategi beskriver företagets långsiktiga planering i allmänna ordalag. En strategi bryts ned i mer konkreta handlingsplaner och mått med mål.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/05

Kontakta bokforingstips.se