Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Sambandet mellan kvalitet och lönsamhet (ekonomistyrning)

Många forskare har visat på att det finns ett positivt samband mellan kvalitet och lönsamhet. Högre kvalitet ger upphov till högre lönsamhet.

Med förbättrad kvalitet får företaget färre reklamationer, färre kassationer, färre omarbetningar och färre störningar. Dessa förbättringar ger kortare ledtider, mindre kostnader och minskat behov av buffertlager.

Förbättrad kvalitet ger också större möjligheter till att ta ut högre priser på marknaden. Förbättrad kvalitet leder därmed till ökade intäkter, lägre kostnader och mindre kapitalbindning, vilket innebär förbättrad lönsamhet.

Förbättrad lönsamhet kan användas till ytterligare satsningar på utökad produktionskapacitet och förbättrad kvalitet, vilket ger en positiv kvalitetsspiral. Empiriska undersökningar som har gjort har visat på ett positivt samband mellan kvalitet och lönsamhet. Företag som har satsat på kvalitet och lyckats med det här har visat sig då högre lönsamhet jämfört med företag som inte arbetat lika mycket med kvalitet.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2010-02-09

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.seHogia
Doxservr
Chatta med Abot 001