Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Nedbrytning i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

Det som avgör om det balanserade styrkortet leder till någon nytta är enligt Olve, Roy och Wetter (1999, sid. 209f) om det förs en diskussion kring måtten och vilka motiv företaget har valt för sin speciella utformning av det balanserade styrkortet.

Det är till exempel inte tillräckligt att en ensam ansvarig sitter och skriver ner ett antal mått och sedan länkar dessa till försystemen för att slutligen få ut rapporter. Organisationens vision och strategiska mål är självklart viktiga för den framtida utvecklingen men helt avgörande är om företaget lyckas att kommunicera ut sin vision och sina mål till alla nivåer i företaget. Det blir annars en svår uppgift att försöka få till stånd en förändring och sedermera förbättra sin konkurrenskraft.

Det blir därför av yttersta vikt i användning av ”Balanced Scorecard” att företaget har konkreta mätprocedurer och mätsystem som kan lagra och insamla relevant information och sedan kan kommunicera ut den till de anställda och övriga intressenter. (Olve, Roy och Wetter, 1999, sid. 209f)

Enligt Kaplan & Norton (1996, sid. 188ff) används oftast tre olika sätt i en organisation för att översätta strategin och ”Balanced Scorecard” till lokala mål och mått som skall vägleda individer och grupper:

+ Kommunikations och utbildningsprogram
- En fortlöpande utbildning av medarbetarna när det gäller organisationens strategi samt feedback till medarbetarna om hur väl de har implementerat strategin.

+ Program för målformulering
- De strategiska målsättningarna i ”Balanced Scorecard” måste brytas ned till mer konkreta och operativa mål så att medarbetarna längst ner i organisationen vidtar handlingar som är förenliga med strategin.

+ Koppling till belöningssystem
- Det sista steget i processen att anpassa organisationen till strategin handlar om att koppla de olika målen och måtten till belöningssystemet. Kaplan & Norton menar att företagen skall vara försiktiga med att koppla styrtalen till belöningar och att det är viktigt att belöningarna uppmuntrar till ett balanserat resultat.

”Balanced Scorecard” ger en förståelig bild av organisationen och dess mål men har även bevisats vara användbar för att kommunicera strategin till medlemmarna i organisationen och göra det lättare för dem att förstå strategin. Dessutom motiveras de anställda att genomföra aktiviteter som är lönsamma på längre sikt, exempelvis kompetensutveckling och att förbättra kundrelationer. (Olve, Petri, Roy J., Roy S., 2003, sid. 4f)

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver du ett bra webbhotell? Loopia erbjuder webbhotell med e-post, dns-tjänst, vps-tjänst och domännamn. Klicka här för att se aktuella erbjudanden, vi använder själv Loopia och är väldigt nöjda.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2010-02-08

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se


Chatta med Abot 001