Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Nedbrytning i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

Det som avgör om det balanserade styrkortet leder till någon nytta är enligt Olve, Roy och Wetter (1999, sid. 209f) om det förs en diskussion kring måtten och vilka motiv företaget har valt för sin speciella utformning av det balanserade styrkortet.

Det är till exempel inte tillräckligt att en ensam ansvarig sitter och skriver ner ett antal mått och sedan länkar dessa till försystemen för att slutligen få ut rapporter. Organisationens vision och strategiska mål är självklart viktiga för den framtida utvecklingen men helt avgörande är om företaget lyckas att kommunicera ut sin vision och sina mål till alla nivåer i företaget. Det blir annars en svår uppgift att försöka få till stånd en förändring och sedermera förbättra sin konkurrenskraft.

Det blir därför av yttersta vikt i användning av ”Balanced Scorecard” att företaget har konkreta mätprocedurer och mätsystem som kan lagra och insamla relevant information och sedan kan kommunicera ut den till de anställda och övriga intressenter. (Olve, Roy och Wetter, 1999, sid. 209f)

Enligt Kaplan & Norton (1996, sid. 188ff) används oftast tre olika sätt i en organisation för att översätta strategin och ”Balanced Scorecard” till lokala mål och mått som skall vägleda individer och grupper:

+ Kommunikations och utbildningsprogram
- En fortlöpande utbildning av medarbetarna när det gäller organisationens strategi samt feedback till medarbetarna om hur väl de har implementerat strategin.

+ Program för målformulering
- De strategiska målsättningarna i ”Balanced Scorecard” måste brytas ned till mer konkreta och operativa mål så att medarbetarna längst ner i organisationen vidtar handlingar som är förenliga med strategin.

+ Koppling till belöningssystem
- Det sista steget i processen att anpassa organisationen till strategin handlar om att koppla de olika målen och måtten till belöningssystemet. Kaplan & Norton menar att företagen skall vara försiktiga med att koppla styrtalen till belöningar och att det är viktigt att belöningarna uppmuntrar till ett balanserat resultat.

”Balanced Scorecard” ger en förståelig bild av organisationen och dess mål men har även bevisats vara användbar för att kommunicera strategin till medlemmarna i organisationen och göra det lättare för dem att förstå strategin. Dessutom motiveras de anställda att genomföra aktiviteter som är lönsamma på längre sikt, exempelvis kompetensutveckling och att förbättra kundrelationer. (Olve, Petri, Roy J., Roy S., 2003, sid. 4f)

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/08

Kontakta bokforingstips.se