Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Lärandeperspektivet i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

Lärandeperspektivet innehåller mål och mått som verkar för organisationens lärande och tillväxt. Målen i de andra tre perspektiven visar vad företaget måste behärska till fulländning för att resultatet skall förbättras väsentligt.

Målen i lärandeperspektivet utgör den grund som krävs för att målen i de tre övriga perspektiven skall uppfyllas.(Kaplan & Norton, 1996, sid. 119)

I ”Balanced Scorecard” betonas relevansen i att investera för framtiden genom att investera i forskning/utveckling och utrustning men även i medarbetare, system och rutiner.

Kaplan & Norton (1996, sid. 119) har identifierat tre viktiga aspekter i lärandeperspektivet:

- Medarbetarnas kompetens
- Informationssystemets prestanda
- Motivation, ”empowerment” och den gemensamma inriktningen

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/08

Kontakta bokforingstips.se