Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Lärandeperspektivet i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

Lärandeperspektivet innehåller mål och mått som verkar för organisationens lärande och tillväxt. Målen i de andra tre perspektiven visar vad företaget måste behärska till fulländning för att resultatet skall förbättras väsentligt.

Målen i lärandeperspektivet utgör den grund som krävs för att målen i de tre övriga perspektiven skall uppfyllas.(Kaplan & Norton, 1996, sid. 119)

I ”Balanced Scorecard” betonas relevansen i att investera för framtiden genom att investera i forskning/utveckling och utrustning men även i medarbetare, system och rutiner.

Kaplan & Norton (1996, sid. 119) har identifierat tre viktiga aspekter i lärandeperspektivet:

- Medarbetarnas kompetens
- Informationssystemets prestanda
- Motivation, ”empowerment” och den gemensamma inriktningen

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2010-02-08

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.seHogia
Doxservr
Chatta med Abot 001