Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Långsiktig planering i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

Företagsledningen bör enligt Kaplan & Norton (1996, sid. 211f) sätta upp mål som vid uppfyllelse radikalt kommer att förändra företaget på tre till fem års sikt.

Det balanserade styrkortet är en bra metod när det gäller att få acceptans för högt satta mål eftersom sambanden mellan olika mått som har betydelse för de finansiella målen tydliggörs. Genom att använda drivande mått kan cheferna identifiera de handlingar som måste vidtas för att de finansiella målen skall nås.

Det är då utmanande mål sätts mycket viktigt att de ansvariga cheferna får tillräcklig tid och tillräckliga resurser så att långsiktiga planer kan genomföras.

När företagsledningen upprättat utmanande mål för måtten i de fyra perspektiven kan enligt Kaplan & Norton (1996, sid. 209ff) gap identifieras mellan de formulerade målen och nuvarande prestationer. De gap som identifieras ger upphov till att ledningen identifierar strategiska initiativ som på lång sikt kan överbrygga dessa gap. Detta är en kreativ process som kan utföras i tre steg.

För det första skall de olika måtten definieras och data samlas in så att måtten kan följas upp. För det andra skall program för ständiga förbättringar kopplas till de olika måtten om det bedöms lämpligt för att nå de högt satta målen. Som sista steg skall initiativ som kan leda till radikala förändringar identifieras, om det krävs för att nå målen. Detta innebär att företaget måste upptäcka och implementera helt nya arbetsätt för de olika processerna i företaget.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver du ett bra webbhotell? Loopia erbjuder webbhotell med e-post, dns-tjänst, vps-tjänst och domännamn. Klicka här för att se aktuella erbjudanden, vi använder själv Loopia och är väldigt nöjda.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2010-02-08

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se


Chatta med Abot 001