Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Kundperspektivet i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

I kundperspektivet skall de kunder och marknader som företaget valt att rikta sig till identifieras. Det är den här inriktningen på kunder och marknader som skall förverkliga de finansiella målsättningarna.

Företaget skall ge kunderna ett värdeerbjudande, vilket är de egenskaper produkter och tjänster har, för att tillfredställelse och lojalitet ska skapas hos kunderna. (Kaplan & Norton, 1996, sid. 65ff) De mål och mått som väljs ut i kundperspektivet skall utgå från företagets marknadsföringsstrategi och de kunder företaget valt att rikta sig till.

Enligt Kaplan & Norton (1996, sid. 68) är mått för kundtillfredsställelse, marknadsandel och återköpsbenägenhet allmänna och vanligt förekommande varför dessa kallas utfallsmått. För att kunna uppnå utfallsmåtten behövs även en uppsättning drivande mått som påverkar utfallet, dessa mått talar om hur utfallsmåtten skall nås.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/08

Kontakta bokforingstips.se