Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Kortsiktig planering i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

Kaplan & Norton (1996, sid. 229ff) påstår att den långsiktiga och kortsiktiga planeringen i form av budgetar traditionellt varit två separata processer. De anser att detta innebär att det inte finns någon koppling mellan de långsiktiga och kortsiktiga målen.

Kaplan & Norton föreslår därför att den långsiktiga planeringen och kortsiktiga budgeteringen skall kopplas samman så att konkreta handlingar kan knytas till visionen. För att ledningen kontinuerligt och tidigt skall kunna se hur väl strategin implementerats och om strategin fungerar måste konkreta delmål formuleras för måtten i ”Balanced Scorecard”. Delmålen visar vad som kan förväntas under året då organisationen arbetar utefter den långsiktiga strategiska vägen.

Den kortsiktiga planeringen blir beroende av den långsiktiga där detaljerade åtgärder anges och där dess finansiella konsekvenser återges i budgeten. Den traditionella ekonomistyrningen fokusera enligt Gyllberg & Svensson (2002, sid. 58f) på den taktiska budgeten vilket har kritiserats och i några företag har det förts diskussioner om att lämna budgeten för att istället övergå till prognoser.

Det sker idag allt snabbare omvärldsförändringar vilket inneburit en flexiblare hållning till uppgjorda planer. De fastställda målsättningarna i budgeten blir snabbt inaktuella eftersom förutsättningarna ständigt förändras och därför blir budgeten meningslös att använda som riktlinje för enskilt handlande.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/08

Kontakta bokforingstips.se