Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Kortsiktig planering i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

Kaplan & Norton (1996, sid. 229ff) påstår att den långsiktiga och kortsiktiga planeringen i form av budgetar traditionellt varit två separata processer. De anser att detta innebär att det inte finns någon koppling mellan de långsiktiga och kortsiktiga målen.

Kaplan & Norton föreslår därför att den långsiktiga planeringen och kortsiktiga budgeteringen skall kopplas samman så att konkreta handlingar kan knytas till visionen. För att ledningen kontinuerligt och tidigt skall kunna se hur väl strategin implementerats och om strategin fungerar måste konkreta delmål formuleras för måtten i ”Balanced Scorecard”. Delmålen visar vad som kan förväntas under året då organisationen arbetar utefter den långsiktiga strategiska vägen.

Den kortsiktiga planeringen blir beroende av den långsiktiga där detaljerade åtgärder anges och där dess finansiella konsekvenser återges i budgeten. Den traditionella ekonomistyrningen fokusera enligt Gyllberg & Svensson (2002, sid. 58f) på den taktiska budgeten vilket har kritiserats och i några företag har det förts diskussioner om att lämna budgeten för att istället övergå till prognoser.


Det sker idag allt snabbare omvärldsförändringar vilket inneburit en flexiblare hållning till uppgjorda planer. De fastställda målsättningarna i budgeten blir snabbt inaktuella eftersom förutsättningarna ständigt förändras och därför blir budgeten meningslös att använda som riktlinje för enskilt handlande.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-02-08

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se