Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Vad är kalkylränta eller kalkylräntan i en investeringskalkyl? (ekonomistyrning)

Kalkylränta är en räntesats som beräknas på kalkylmässiga grunder för att användas i investeringskalkylering. Kalkylränta kan bestå av både avkastningskrav hos aktieägare och ränta för långivare.

Ett avkastningskrav hos aktieägarna kan beräknas med hjälp av CAPM-modellen eller hävstångsformeln.

CAPM-modellen:
Avkastningskrav=riskfri ränta + (marknadsrisk - riskfri ränta)*betavärde

Hävstångsformeln:
Rt - Avkastning på totalt kapital
Re - Avkastning på eget kapital
Rs - Genomsnittlig räntekostnad (räntekostnad/lånat kapital)
S/E - Skuldsättningsgrad

Re = Rt + (Rt-Rs)*(S/E)

Långivarnas ränta kan uppskattas från den genomsnittliga räntesatsen i företaget eller en marginalränta. Marginalränta är den räntesats som gäller om företaget skall låna upp ytterligare en krona.

Aktieägarnas avkastningskrav respektive långivarnas ränta kan vägas för att motsvara deras respektive proportioner för finansieringen i företaget när man beräknar kalkylränta. Den här vägningen kallas för WACC (Weighted average cost of capital).

WACC:
Vägt avkastningskrav= andel lånat kapital * långivarnas ränta + andel aktieägares kapital * aktieägarnas avkastningskrav.

Kalkylränta skall vara före skatt. Aktieägarnas avkastningskrav behöver därför justeras med hänsyn till bolagsskatten.

Justering för bolagsskatt
Aktieägarnas avkastningsgrav/(1-Bolagsskatt)

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/08

Kontakta bokforingstips.se