Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Investeringskalkyl, investeringskalkyler och vad är investeringskalkylering? (ekonomistyrning)

En investeringskalkyl är en kalkyl som upprättas när ett företag skall ta beslut om en investering. Investeringar är långsiktiga beslut som ger konsekvenser långt in i framtiden.

Ett företag kan ta hjälp av en investeringskalkyl när de skall besluta huruvida de skall vidta en investering eller ej, kalkylen kan också användas vid val mellan flera investeringsalternativ. Investeringar kan avse reala tillgångar såsom maskiner, finansiella tillgångar såsom aktier eller immateriella tillgångar såsom produktutveckling.

Investeringar kan vidtas på grund av att företag vill expandera sin verksamhet men det kan också vara ersättningsinvesteringar för gamla tillgångar. I en investeringskalkyl koncentrerar man sig på de framtida inbetalningar och utbetalningar som en investering orsakar.

Inbetalningar och utbetalningar diskonteras med en kalkylränta i och med att de inträffar långt fram i tiden. En krona om tio år är inte lika mycket värd som en krona idag, detta på grund av att en krona idag kan förräntas under 10 år. Skillnaden mellan inbetalningar och utbetalningar kallas för kassaflöde, och det är vanligtvis detta kassaflöde som diskonteras.


En investering kräver normalt en grundinvestering innan den börjar generera kassaflöde. Denna grundinvestering betalas vid ett eller flera tillfällen, grundinvesteringen värderas till nuvärdet vid investeringstillfället. Om grundinvesteringen uppstår under en period av flera år så bör varje investering räknas upp med avkastningskravet (kalkylräntan) fram till dess att tillgången är klar. Under en investerings ekonomiska livslängd uppstår det inbetalningar och utbetalningar och vid den ekonomiska livslängdens slut kan det finnas ett restvärde kvar.

Gratis mallar för investeringskalkyler

Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/01/24

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se