Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Finansiellt perspektiv i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

Arbetet med att härleda mål och mått utifrån strategin börjar enligt Kaplan & Norton (1996, sid. 51) i det finansiella perspektivet. Finansiella mål och mått utarbetas utifrån strategin och tjänar sedan som riktmärke för mål och mått i de andra perspektiven.

Utifrån de finansiella målen och måtten utarbetas mål och mått för de andra perspektiven beroende på vad som krävs för att de finansiella målen skall nås.

”De finansiella målsättningarna och styrtalen måste uppfylla två syften: de definierar det ekonomiska resultat som strategin väntas leda till och de fungerar som högsta referens för målsättningarna och styrtalen i alla de andra perspektiven.” (Kaplan & Norton, 1996, sid. 51)

Kaplan & Norton (1996, sid. 52f) anger tre olika strategier för en affärsenhet; växa, mogna och skörda. Vart och ett av dessa strategier påverkar vilka typer av styrtal som skall finnas i det finansiella perspektivet. För tillväxtenheter blir det viktigt att växa omsättningsmässigt, för mogna enheter blir lönsamheten viktig och för enheter som har strategin att skörda blir det viktigt med ett bra kassaflöde.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/08

Kontakta bokforingstips.se