Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Ekonomistyrning, vad är ekonomistyrning?, ekonomisk styrning, ekonomisk kontroll

Ekonomistyrning handlar om att påverka cheferna i en organisation så att företagets strategi förverkligas för att därigenom uppfylla företagets övergripande mål.

Det övergripande målet för all företagsverksamhet antas vara att maximera vinsten eller aktieägarvärdet. Det är väl också syftet med all företagsverksamhet. Ekonomistyrning utgår oftast ifrån en affärsplan.

En affärsplan innehåller företagets övergripande mål, företagets strategier och även handlingsplaner. En affärsplan är ett dokument över företagets planering för det närmaste året men innehåller även övergripande mål och strategier som sträcker sig över en period om 5-10 år.

Ekonomistyrningen skall översätta affärsplanens övergripande mål, strategier och handlingsplaner till konkreta och lätt mätbara budgetar. Olika chefer skall ha olika budgetar beroende på ansvarsområde och placering i hierarkin.


Den övergripande budgeten bryts ned i organisationen till olika chefers ansvarsområden. I budgeten skall det finnas mått som har tilldelats värden vilka kallas för mål. Mått och mål i en budget kan vara finansiella såsom intäkter och kostnader men även icke finansiella såsom kundtillfredställelse och personaltillfredställelse.

I ekonomistyrning ingår också att budgetar skall följas upp och chefernas prestationer skall utvärderas. Uppföljning och utvärdering är viktigt i ekonomistyrning för att se till att strategier och handlingsplaner efterföljs eller för att se om strategierna och handlingsplanerna fungerar. En uppföljning kan innebära förändrade strategier och handlingsplaner vilket ger nya budgetar. Den feedback som en uppföljning kan ge är viktig i ekonomistyrningen.

Ekonomistyrning har traditionellt varit inriktat på finansiella mått och mål och främst på kostnader. Det är väl därför det kallas för ekonomistyrning. Ekonomi betyder ju att hushålla med begränsade resurser, det vill säga att hålla ned kostnaderna. Ekonomistyrning handlar om mer än bara kostnader i dag, ekonomistyrning har blivit vidare och tar hänsyn till mer än bara finansiella mått och mål.


Kalkylering och kalkyler är en del av ekonomistyrningen. Kalkyler används för att beräkna kostnader och som beslutsunderlag för cheferna i organisationen. Cheferna måste kunna fatta beslut i linje med strategierna och använder därför kalkyler som beslutsunderlag. Kalkyler kan användas för prissättning, val mellan produkter, kunder och investeringar och för uppföljning av vidtagna beslut med mera.

Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/05

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se