Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Beslutsteori och vad är beslutsteori? (ekonomistyrning)

Ett beslut innebär oftast att man väljer mellan flera olika alternativ. Varje alternativ medför konsekvenser i framtiden.

Inom beslutsteori antar man att beslutsfattare är rationella. Inom beslutsteori antas det att en beslutsfattare alltid väljer det bästa alternativet. En rationell beslutsfattare antas gå igenom följande steg:

1. Fastställ problemet och tydliggör målsättningen
2. Ta reda på alla handlingsalternativ
3. Ta reda på konsekvenserna för dessa alternativ
4. Jämför konsekvenserna med målsättningen
5. Välj det alternativ som uppfyller målsättningen bäst

En beslutsfattare måste ha ett klart och precist problem, veta vad som skall beslutas och vilken informationen som behövs för att ett bra beslut skall kunna fattas. Kalkylmodeller kan vara underlag för beslut men även annan kvalitativ information. Det är dock viktigt att man vet vilken information man behöver för att kunna välja rätt kalkylmodell.


Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/05

Kontakta bokforingstips.se