Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Beslutsteori och vad är beslutsteori? (ekonomistyrning)

Ett beslut innebär oftast att man väljer mellan flera olika alternativ. Varje alternativ medför konsekvenser i framtiden.

Inom beslutsteori antar man att beslutsfattare är rationella. Inom beslutsteori antas det att en beslutsfattare alltid väljer det bästa alternativet. En rationell beslutsfattare antas gå igenom följande steg:

1. Fastställ problemet och tydliggör målsättningen
2. Ta reda på alla handlingsalternativ
3. Ta reda på konsekvenserna för dessa alternativ
4. Jämför konsekvenserna med målsättningen
5. Välj det alternativ som uppfyller målsättningen bäst

En beslutsfattare måste ha ett klart och precist problem, veta vad som skall beslutas och vilken informationen som behövs för att ett bra beslut skall kunna fattas. Kalkylmodeller kan vara underlag för beslut men även annan kvalitativ information. Det är dock viktigt att man vet vilken information man behöver för att kunna välja rätt kalkylmodell.


Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-02-05

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se