Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Vad är ett balanserat styrkort? (ekonomistyrning)

Balanserat styrkort är ett styrinstrument inom den ekonomiska styrningen som har utvecklats av Robert S. Kaplan och David P. Norton. Ett balanserat styrkort är ett styrinstrument som inte bara innehåller finansiella mått.

Ett balanserat styrkort balanserar mått från flera olika perspektiv. I grundmodellen för balanserat styrkort finns det fyra perspektiv, finansiellt-, kund-, process- och lärandeperspektivet. Alla dessa perspektiv innehåller mått och mål vilka skall balansera och ett balanserat styrkort fokuserar styrningen mer på framtiden än den traditionella ekonomistyrningen som främst fokuserar på finansiella mått.

Med hjälp av ett balanserat styrkort hävdas det att genom att även mäta och följa upp icke finansiella mått så kan företag få en mer nyanserad och långsiktig styrning.

Utgångspunkten för utvecklingen av ett balanserat styrkort är företagets eller en affärsenhets övergripande mål och strategi. Utifrån strategin härleds mått och mål sätts för dessa mått i varje perspektiv. Perspektiven och måtten i perspektiven kopplas sedan samman för att beskriva företagets eller affärsenhetens integrerade strategi.

Arbetsprocessen med ett balanserat styrkort beskrivs i fyra steg:
1. Nedbrytning
2. Långsiktig planering
3. Kortsiktig planering
4. Uppföljning

Den här arbetsprocessen används för att fastställa och bryta ned strategin, formulera mål, planera och följa upp.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2010-02-08

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.seHogia
Doxservr
Chatta med Abot 001