Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Annuitetsmetoden och annuitet vid investering (ekonomistyrning)

Annuitetsmetoden är en investeringskalkyl. Annuitetsmetoden innebär att man fördelar en investerings alla inbetalningar och utbetalningar i lika stora annuiteter över investeringens ekonomiska livslängd.

För att använda annuitetsmetoden måste man först diskontera alla framtida kassaflöden till ett nuvärde med hjälp av nuvärdemetoden. När man har ett nuvärde kan man sprida ut detta i jämna annuiteter över investeringens ekonomiska livslängd.

Annuitetsmetoden är att föredra då man skall jämföra olika investeringsalternativ som har olika ekonomisk livslängd. Annuitetsmetoden kan användas när man skall välja mellan att behålla en gammal maskin eller att köpa en ny maskin. Investeringar som ger en positiv annuitet kan accepteras andra investeringar skall förkastas.

Annuitetsmetoden(4 års ekonomisk livslängd):

N=Nuvärde
k=Kalkylränta

N*(k/(1-(1+k)^-4)

Ett nuvärde om 100 kr skulle ge en årlig annuitet om 31,55 kr i 4 år om kalkylräntan är 10 %.

Gratis mall för annuitetskalkyl

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2012/01/14

Kontakta bokforingstips.se