Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Affärsplan och vad är en affärsplan? (ekonomistyrning)

En affärsplan är en ettårsplanering för ett företag som innehåller långsiktiga övergripande mål, strategier och ettåriga mål med ettåriga handlingsplaner.

En affärsplan är viktig främst i större företag med en stor organisation som styrs av många chefer. En affärsplan innehåller flera olika aspekter av en verksamhet. En affärsplan innehåller en marknadsplan, produktionsplan, logistikplan, organisationsplan, personalplan, och en finansiell plan.

Företaget måste utifrån sin strategi planera för marknadsföringen, hur produktion eller tjänster skall utföras, hur produkterna eller tjänsterna skall distribueras, hur företaget skall organiseras, hur personalen skall utvecklas och hur man skall klara det här finansiellt. Affärsplanen är utgångspunkten för ekonomistyrningen.

En affärsplan är grunden för all planering i företaget och affärsplanen skall följas och förverkligas. Det är här ekonomistyrningen hjälper till att påverka cheferna till att följa affärsplanen och att följa upp affärsplanen i fallet att strategier och planer behöver ändras.

En affärsplan bryts ned i organisationen och en affärsplans konsekvenser och mål tydliggörs i en budget. En budget är ett styrinstrument med mått och mål som är tydliga och mätbara för att underlätta uppföljning.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/05

Kontakta bokforingstips.se