Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Deklarera stiftelse | Inkomstdeklaration

En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.

Alla intäkter och kostnader i en stiftelse skall beskattas och deklareras i inkomstslaget näringsverksamhet, deklarationen görs på inkomstdeklaration 3 (INK3). Utgångspunkten för deklarationen är stiftelsens bokföring och bokslut, bokslutet redovisas på ett räkenskapsschema i inkomstdeklaration 3.

Inkomståret för en stiftelse som har brutet räkenskapsår är det år då räkenskapsåret är slut, balansdag den 31 augusti år 2019 innebär att inkomståret är 2019 och taxeringsåret 2020.

Stiftelser som har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål beskattas endast för fastighetsinkomster och rörelseinkomster, andra stiftelser har ett okvalificerat ändamål och beskattas för samtliga inkomster. En stiftelse har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål om den uppfyller ändamålskravet, verksamhetskravet och fullföljdskravet.


En stiftelse har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål om den uppfyller ändamålskravet, verksamhetskravet och fullföljdskravet. Ändamålskravet innebär att stiftelsen syfte skall vara att främja Sveriges försvar, främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning (i första hand vid akademier, högskolor och motsvarande institutioner) eller främja nordiskt samarbete. Verksamhetskravet innebär att verksamheten till minst 90 % måste tillgodose ändamålet. Fullföljdskravet innebär att stiftelsen måste använda minst 80 % av nettoavkastningen för det kvalificerade ändamålet under en femårsperiod.

En stiftelse som äger en fastighet ska betala statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift.

En pensionsstiftelse är skattskyldig till avkastningsskatt om 15 % (år 2019) på skatteunderlaget som består av kapitalunderlaget multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan för kalenderåret närmast före beskattningsåret. Kapitalunderlaget är värdet av samtliga tillgångar minskat med värdet av de finansiella skulderna vid ingången av beskattningsåret.


En stiftelse skall betala särskild löneskatt om 24,26 % (år 2019) på pensionskostnader. Om pensioner tryggas genom kontoavsättning är beskattningsunderlaget utbetalade pensioner plus nettoavsättningen under året minus 85 % av ingående skuld på pensionskontot multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret före beskattningsåret.

Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2019/12/11

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se