Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Lagar och förordningar
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Deklarera försäljning av övriga tillgångar | Inkomstdeklaration

En fysisk person som säljer eller byter utländsk valuta, valutaoptioner och personliga tillgångar såsom bilar, båtar och tavlor skall deklarera kapitalvinsten i inkomstdeklaration 1. Hjälpblanketterna SKV 2191 (Skuld i utländsk valuta, Vinst och förlust) och SKV 2192 (Övriga personliga tillgångar, Vinst och förlust) kan användas för att underlätta deklarationen.

Övriga tillgångar är personliga tillgångar, kapitalplaceringar, fordran i utländsk valuta, valutaoptioner m.m. och skulder i utländsk valuta.

Personliga tillgångar är tillgångar som till övervägande del används och förbrukas i hemmet, exempelvis bilar, båtar, smycken och samlarföremål som inte anskaffats i investeringssyfte. Kapitalvinsten avseende personliga tillgångar beräknas som försäljningspriset efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter minus inköpspriset.

Inköpspriset består av anskaffningsutgift, inköpsprovision och förbättringsutgifter. Inköpspriset får beräknas till 25 % av försäljningspriset enligt schablonmetoden. Om tillgången förvärvats genom arv, gåva eller liknande så utgörs anskaffningsutgiften av den tidigare ägarens anskaffningsutgift.

Den totala kapitalvinsten utöver 50 000 SEK (upp till 50 000 SEK är skattefri vinst) beskattas som inkomst av kapital, kapitalförluster på personliga tillgångar är inte avdragsgilla.

Kapitalplaceringar är andelar i konstkonsortier, vissa nyttjanderätter, copyrights och el-certifikat med mera. Kapitalvinsten på kapitalplaceringar beräknas som försäljningspriset efter avdrag för försäljningsprovision och liknande försäljningsutgifter minus inköpspriset. Inköpspriset består av anskaffningsutgiften, inköpsprovision och förbättringsutgifter och skall beräknas enligt genomsnittsmetoden om inköp skett vid flera tillfällen. Om tillgången förvärvats genom arv, gåva eller liknande så utgörs anskaffningsutgiften av den tidigare ägarens anskaffningsutgift.

Kapitalvinsten på kapitalplaceringar skall beskattas till 100 % som inkomst av kapital och kapitalförlusten är avdragsgill till 70 %, kapitalförlusten skall dock deklareras i sin helhet då Skatteverket gör reduceringen automatiskt.

Fordran i utländsk valuta, valutaoptioner, valutaterminer, konvertibler i utländsk valuta och vinstandelsbevis i utländsk valuta som inte yrkesmässigt sålts av fysisk person skall deklareras i avsnitt C. Kursvinst eller kursförlust på utländsk valuta som är avsedd för den skattskyldiges personliga levnadsomkostnader under tillfällig vistelse i utlandet är inte skattepliktig respektive avdragsgill.

Kapitalvinsten beräknas som försäljningspriset (återbetalat belopp) minus inköpspriset. Inköpspriset är ursprungligt utlånat belopp i svenska kronor beräknat enligt genomsnittsmetoden. Kapitalvinsten skall beskattas till 100 % som inkomst av kapital och kapitalförlusten är avdragsgill till 70 %, kapitalförlusten skall dock deklareras i sin helhet då Skatteverket gör reduceringen automatiskt.

Skulder i utländsk valuta skall deklareras när de återbetalas helt eller delvis. Kapitalvinsten beräknas som värdet av det återbetalda beloppet vid utlåningstillfället minus värdet av det återbetalda beloppet vid återbetalningen. Kapitalvinsten skall beskattas till 100 % som inkomst av kapital och kapitalförlusten är avdragsgill till 70 %, kapitalförlusten skall dock deklareras i sin helhet då Skatteverket gör reduceringen automatiskt.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2016-11-15

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se


Doxservr
Chatta med Abot 001