Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Deklarera försäljning av övriga tillgångar | Inkomstdeklaration

En fysisk person har utländska skulder eller säljer/byter personliga tillgångar såsom bilar, båtar och tavlor skall deklarera kapitalvinsten i inkomstdeklaration 1. Hjälpblanketterna SKV 2191 (Skuld i utländsk valuta, Vinst och förlust) och SKV 2192 (Övriga personliga tillgångar, Vinst och förlust) kan användas för att underlätta deklarationen.

Kapitalplaceringar är inte personliga tillgångar, kapitalplaceringar skall deklareras på blankett K4. Kapitalplaceringar är andelar i konstkonsortier, vissa nyttjanderätter, copyrights och el-certifikat med mera. Även ädelmetaller och diamanter som inte infattas i smycken ingår samt råvaruoptioner och råvaruterminer.

Personliga tillgångar är tillgångar som till övervägande del används och förbrukas i hemmet, exempelvis vanligt bohag i ett hem, normala bilar, båtar och smycken. Samlarföremål och liknande föremål räknas som personliga tillgångar om de inte anskaffats i investeringssyfte. Till personliga tillgångar räknas även försäljning av s.k. Time-share och Leasehold. Det är den faktiska användningen som avgör hur andra tillgångar ska redovisas. Enbart det förhållandet att en tillgång är värdefull medför inte att den ska anses som en kapitalplacering.

Kapitalvinsten avseende personliga tillgångar beräknas som försäljningspriset efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter minus inköpspriset. Inköpspriset består av anskaffningsutgift, inköpsprovision och förbättringsutgifter. Inköpspriset får beräknas till 25 % av försäljningspriset enligt schablonmetoden. Om tillgången förvärvats genom arv, gåva eller liknande så utgörs anskaffningsutgiften av den tidigare ägarens anskaffningsutgift.

Den totala kapitalvinsten utöver 50 000 SEK (upp till 50 000 SEK är skattefri vinst) beskattas som inkomst av kapital (år 2018/2019), kapitalförluster på personliga tillgångar är inte avdragsgilla.

Skulder i utländsk valuta skall deklareras när de återbetalas helt eller delvis. Kapitalvinsten beräknas som värdet av det återbetalda beloppet vid utlåningstillfället minus värdet av det återbetalda beloppet vid återbetalningen. Kapitalvinsten skall beskattas till 100 % som inkomst av kapital och kapitalförlusten är avdragsgill till 70 %, kapitalförlusten skall dock deklareras i sin helhet då Skatteverket gör reduceringen automatiskt.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2019/12/05

Kontakta bokforingstips.se