Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Deklarera övertagande av periodiseringsfonder och expansionsfonder | Inkomstdeklaration

En fysisk eller juridisk person som har övertagit periodiseringsfonder, expansionsfonder eller räntefördelningsbelopp från en annan fysisk eller juridisk person skall deklarera detta övertagande på blankett N7.

En obegränsat skattskyldig fysisk person (enskild näringsidkare) som genom arv, testamente, gåva eller bodelning övertar hela eller delar av en enskild näringsverksamhet får i motsvarande utsträckning överta givarens periodiseringsfonder, expansionsfond samt sparat räntefördelningsbelopp om det finns en skriftlig handling som bekräftar överlåtelsen.

Delägare i svenskt handelsbolag som vid bolagets upplösning tillskiftas realtillgångar får under vissa förutsättningar överföra periodiseringsfond och expansionsfond till enskild näringsverksamhet.

Expansionsfond får under vissa förutsättningar föras över från enskild näringsverksamhet till svenskt handelsbolag som den enskilde näringsidkaren äger andel i.


En juridisk person (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening) får överta periodiseringsfonder från enskild näringsidkare, delägare i handelsbolag och från andra juridiska personer vid fusion eller verksamhetsöverlåtelse.

Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening får överta en expansionsfond från en fysisk person eller ett dödsbo, expansionsfonden upphör efter övertagande. Villkor för övertagande av expansionsfonden är att samtliga realtillgångar överlåts till aktiebolaget, att den enskilda näringsidkaren begär att expansionsfonden inte skall återföras och att kapital tillskjuts till aktiebolaget motsvarande 78 % (år 2019, 1 - expansionsfondsskatt) av expansionsfonden. Eftersom posten expansionsfond inkluderar betald expansionsfondsskatt på 22 % (år 2019), kommer 78 % (år 2019, 1 - expansionsfondsskatt) av expansionsfonden att tas upp som beskattat eget kapital (balanserat resultat) i aktiebolaget efter överlåtelsen. Aktiebolaget måste vara bildat innan överföringen av expansionsfonden, det går alltså inte att betala aktierna med medel ur expansionsfonden. 78 % (år 2019, 1 - expansionsfondsskatt) av expansionsfonden skall tillföras till aktiebolagets egna kapital utöver aktiekapitalet.


Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2019-12-11

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se