Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Deklarera okvalificerade aktier och andelar | Inkomstdeklaration

Fysiska personer eller dödsbon som erhållit utdelning eller sålt okvalificerade aktier eller andelar i onoterade företag skall fylla i och lämna blankett K12. Delägare i en oäkta bostadsrättsförening skall också deklarera för sin andel på blankett K12.

Okvalificerade aktier och andelar är aktier och andelar som inte är kvalificerade, kvalificerade aktier och andelar är aktier och andelar i ett fåmansföretag som ägs av en aktieägare som är verksam i fåmansföretaget i betydande omfattning.

Utdelning på okvalificerade aktier och andelar skall till 5/6 (25 % skatt) beskattas i inkomstslaget kapital, om inte blankett K12 lämnas så måste utdelningen beskattas i sin helhet i inkomstslaget kapital (år 2018/2019).

En fysisk person eller ett dödsbo som avyttrar (försäljning, byte, konkurs m.m.) en okvalificerad aktie eller andel skall deklarera för kapitalvinsten eller kapitalförlusten på blankett K12. Kapitalvinsten beräknas som försäljningspriset med avdrag för försäljningsutgifter minus omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffningsutgiften för de okvalificerade aktierna eller andelarna beräknat enligt genomsnittsmetoden.


Kapitalvinsten vid försäljning av okvalificerade aktier eller andelar skall till 5/6 (år 2018/2019) beskattas som inkomst av kapital. En kapitalförlust skall till 5/6 (år 2018/2019) tas upp som inkomst av kapital, kapitalförlusten som redovisas som inkomst av kapital är i sin helhet avdragsgill mot kapitalvinster på andra aktier/andelar men är endast till viss del avdragsgill mot andra inkomster. På underskott av kapital får du skattereduktion med 30 procent om underskottet är högst 100 000 kr. Om underskottet av kapital är större än 100 000 kr är skattereduktionen 30 procent av 100 000 kr, dvs. 30 000 kr, plus 21 procent av den del av underskottet som överstiger 100 000 kr (år 2018/2019).

En fysisk person eller ett dödsbo som är medlem i ett oäkta bostadsföretag innehar en delägarrätt som skall deklareras varje inkomstår på blankett K12. En bostadsrättsförening (ett bostadsföretag) kan anses vara ett privatbostadsföretag eller ett oäkta bostadsföretag.


Ett privatbostadsföretag är en svensk ekonomisk förening (eller ett aktiebolag) vars verksamhet till minst 60 % består av att tillhandahålla bostäder till de egna medlemmarna, bostäderna skall ägas av föreningen eller bolaget. En bostadsrättsförening (ett bostadsföretag) som inte är ett privatbostadsföretag är ett oäkta bostadsföretag.

Utdelning på en delägarrätt och kapitalvinsten vid försäljning av en delägarrätt i ett oäkta bostadsföretag är skattepliktig i inkomstslaget kapital. En bostadsförmån till en medlem i ett oäkta bostadsföretag betraktas som utdelning och skall beskattas som inkomst av kapital. Ett oäkta bostadsföretag skall lämna kontrolluppgift till Skatteverket om lämnad utdelning.

Eventuell bostadsförmån i ett oäkta bostadsföretag skall redovisas som utdelning varje år. Om föreningen bär huvudansvaret för reparation och underhåll av lägenheten skall bostadsförmånen beräknas som årsmarknadshyran på orten för jämförbar lägenhet minus månadsavgiften multiplicerad med 12. Om medlemmen bär huvudansvaret för reparation och underhåll av lägenheten skall bostadsförmånen beräknas som 90 % av årsmarknadshyran på orten för jämförbar lägenhet minus månadsavgiften multiplicerad med 12. En medlem som bär huvudansvaret för reparation och underhåll av lägenheten får alternativt beräkna bostadsförmånen som årsmarknadshyran på orten för jämförbar lägenhet med avdrag för faktiska utgifter för reparation och underhåll minus månadsavgiften multiplicerad med 12.


Erhållen hyra vid andrahandsuthyrning är skattepliktig i sin helhet i inkomstslaget kapital, avgifter till föreningen, beskattad bostadsförmån och utgifter för reparation och underhåll avseende uthyrningen är avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Skuldränta på medlemmens lån avseende bostadsrätten är avdragsgill i inkomstlaget kapital.

Försäljningen av en delägarrätt i ett oäkta bostadsföretag skall deklareras på blankett K12. Kapitalvinsten beräknas som försäljningspriset med avdrag för försäljningsutgifter minus omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften för delägarrätten såsom erlagd insats, erlagd upplåtelseavgift, inträdesavgift och kapitalskott eller erlagd ersättning för delägarrätten plus mäklarutgifter och kapitaltillskott. Utgifter för förbättringar av lägenheten får också medräknas i omkostnadsbeloppet till den del som de inte har dragits av tidigare.


Vid försäljning av en andel i oäkta bostadsföretag medges inte uppskov med beskattning av kapitalvinst.

Kapitalvinsten vid försäljning av en delägarrätt i ett oäkta bostadsföretag skall i sin helhet beskattas som inkomst av kapital. En kapitalförlust skall i sin helhet tas upp som inkomst av kapital, kapitalförlusten som redovisas som inkomst av kapital är i sin helhet avdragsgill mot kapitalvinster på andra aktier men är endast till viss del avdragsgill mot andra inkomster. På underskott av kapital får du skattereduktion med 30 procent om underskottet är högst 100 000 kr. Om underskottet av kapital är större än 100 000 kr är skattereduktionen 30 procent av 100 000 kr, dvs. 30 000 kr, plus 21 procent av den del av underskottet som överstiger 100 000 kr (år 2018/2019).

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2019/12/09

Kontakta bokforingstips.se