Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Deklarera inkomst från hobbyverksamhet | Inkomstdeklaration

Inkomst från hobbyverksamhet skall beskattas i inkomstslaget tjänst, deklaration sker på blankett T2 och i inkomstdeklaration 1 (INK1). Hobbyverksamhet är en fritidssysselsättning som bedrivs självständigt och varaktigt men utan vinstsyfte, exempelvis bioodling, djuruppfödning eller fiske.

Varje enskild hobbyverksamhet skall deklareras var för sig på egen T2 blankett och resultatet av en hobbyverksamhet skall beräknas enligt kontantprincipen (endast inbetalningar och utbetalningar). Den som bedriver hobbyverksamhet är skyldig att spara underlag (kvitton m.m.) avseende deklarationen i minst sex år efter inkomståret.

Alla inkomster från hobbyverksamhet är skattepliktiga enligt huvudregeln. Inkomst från försäljning av vilt växande bär, svampar och kottar som är självplockade är skattefri upp till den del av inkomsten som understiger 12 500 SEK per år (år 2018/2019). Sponsorersättning räknas som inkomst från hobbyverksamhet om ersättningen avser reklamplats och inte avser ett personligt uppdragsförhållande.

Kontanta utgifter avseende hobbyverksamheten under inkomståret får dras av omedelbart enligt huvudregeln. Utgifter för skattefria inkomster vid bärplockning m.m. får inte dras av, investeringar får dras av genom förslitningsavdrag och ränteutgifter får dras av i inkomstslaget kapital. När det gäller ökade levnadsomkostnader skall avdrag göras med faktiska merkostnader och inte genom schablonavdrag.

Kontanta utgifter för inventarier med en ekonomisk livslängd om tre år eller utgifter för inventarier som understiger ett halvt prisbasbelopp får dras av direkt (år 2018/2019). Utgifter för inventarier som inte får dras av direkt skall fördelas över fem till tio år och dras av som förslitningsavdrag. Det är inte tillåtet att göra avdrag för förslitning av byggnader.

Underskott i en hobbyverksamhet får inte dras av mot andra inkomster, underskott får istället sparas och kvittas mot överskott som uppstår i samma hobbyverksamhet under de fem följande åren. En hobbyverksamhet som gör underskott behöver inte deklareras, om odeklarerade sparade underskott skall utnyttjas under senare år skall alla inkomster och utgifter under underskottsåren tas med i deklarationen under överskottsåret.

Försäljningar av tillgångar som har använts i hobbyverksamheten skall beskattas som kapitalvinst i inkomstslaget kapital.

Egenavgifter skall betalas på överskottet i en hobbyverksamhet, överskottet anges efter avdrag för egenavgiften. Avdraget för egenavgiften beräknas som: (vinsten före avdrag för egenavgifter/(1+egenavgiften i procent))*egenavgiften i procent. Normalt görs ett schablonavdrag om 25 % för egenavgifter, detta gör dock att det uppstår differenser mellan beräknad egenavgift och verklig egenavgift, detta leder till att man måste göra en avstämning under efterföljande år.

Överskottet minus avdrag för egenavgiften anges i inkomstdeklaration 1 som överskott av hobbyverksamhet tillsammans med överskott från andra hobbyverksamheter.

Hobbyverksamhet med momspliktig försäljning skall registreras för moms, momsredovisningen görs i en mervärdesskattedeklaration. En konstnärs försäljning av egna konstverk är momsfri om omsättningen inte överstiger 336 000 kronor (år 2019). Om försäljningen överstiger 336 000 kronor (år 2019) på ett inkomstår är det 12 procent moms från första kronan. En hobbyverksamhet som inte är skattskyldig för moms skall inte ta ut moms vid försäljning och får inte heller avdrag för moms som ingående moms.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2019/12/09

Kontakta bokforingstips.se