Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Deklarera andelsbyten i näringsverksamhet för uppskov | Inkomstdeklaration

Vid andelsbyten och koncerninterna andelsavyttringar i en näringsverksamhet kan fysiska och juridiska personer begära att få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten, denna begäran och begäran om återföring av uppskov skall göras på blankett N4.

Ett andelsbyte innebär att ett företag överlämnar innehavda aktier eller andelar till ett annat företag och får aktier eller andelar i det köpande företaget som betalning. För att uppskov med kapitalvinsten skall medges måste ersättningen vara marknadsmässig och det köpande företaget måste vid utgången av det kalenderår då andelsbytet sker inneha andelar i det överlåtna företaget motsvarande mer än 50 % av rösterna.

Alla näringsverksamheter kan få uppskov med beskattningen vid andelsbyte, exempelvis enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Om en juridisk person gör andelsbytet är det den juridiska personen som skall begära uppskov med beskattningen, förutom när det gäller handelsbolag och kommanditbolag där det är delägarna som skall begära uppskov med beskattningen.

Uppskovet skall återföras till beskattning när de mottagna andelarna avyttras eller upphör att existera. Uppskovet kan återföras frivilligt vid en tidigare tidpunkt om den skatteskyldige önskar det.

Företag som begär uppskov med beskattning av kapitalvinst skall bokföra andelsbytet på vanligt sätt och göra skattemässiga justeringar i inkomstdeklarationen när uppskov begärs eller återförs.

Om företaget vid andelsbytet erhåller ersättning i pengar utöver aktier och andelar skall ersättningen i pengar tas upp till beskattning direkt. Något uppskov när det gäller ersättning i pengar medges inte.

Kapitalvinsten på näringsbetingade andelar är skattefri och därför bör ett företag inte begära uppskov med beskattning när andelsbytet avser näringsbetingade andelar.

Om det sker ett efterföljande andelsbyte av mottagna aktier eller andelar som uppskov tidigare begärts för så skall detta också deklareras på blankett N4.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2019/12/11

Kontakta bokforingstips.se