Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Deklarera andelsbyten i näringsverksamhet för uppskov | Inkomstdeklaration

Vid andelsbyten och koncerninterna andelsavyttringar i en näringsverksamhet kan fysiska och juridiska personer begära att få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten, denna begäran och begäran om återföring av uppskov skall göras på blankett N4.

Ett andelsbyte innebär att ett företag överlämnar innehavda aktier eller andelar till ett annat företag och får aktier eller andelar i det köpande företaget som betalning. För att uppskov med kapitalvinsten skall medges måste ersättningen vara marknadsmässig och det köpande företaget måste vid utgången av det kalenderår då andelsbytet sker inneha andelar i det överlåtna företaget motsvarande mer än 50 % av rösterna.

Alla näringsverksamheter kan få uppskov med beskattningen vid andelsbyte, exempelvis enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Om en juridisk person gör andelsbytet är det den juridiska personen som skall begära uppskov med beskattningen, förutom när det gäller handelsbolag och kommanditbolag där det är delägarna som skall begära uppskov med beskattningen.

Uppskovet skall återföras till beskattning när de mottagna andelarna avyttras eller upphör att existera. Uppskovet kan återföras frivilligt vid en tidigare tidpunkt om den skatteskyldige önskar det.

Företag som begär uppskov med beskattning av kapitalvinst skall bokföra andelsbytet på vanligt sätt och göra skattemässiga justeringar i inkomstdeklarationen när uppskov begärs eller återförs.

Om företaget vid andelsbytet erhåller ersättning i pengar utöver aktier och andelar skall ersättningen i pengar tas upp till beskattning direkt. Något uppskov när det gäller ersättning i pengar medges inte.

Kapitalvinsten på näringsbetingade andelar är skattefri och därför bör ett företag inte begära uppskov med beskattning när andelsbytet avser näringsbetingade andelar.

Om det sker ett efterföljande andelsbyte av mottagna aktier eller andelar som uppskov tidigare begärts för så skall detta också deklareras på blankett N4.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver du ett bra webbhotell? Loopia erbjuder webbhotell med e-post, dns-tjänst, vps-tjänst och domännamn. Klicka här för att se aktuella erbjudanden, vi använder själv Loopia och är väldigt nöjda.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2019-12-11

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se


Chatta med Abot 001