Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra utgifter för kreditupplysningar och kostnader för kreditkontroll (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som köper en extern tjänst för att kunna göra upplysningar på kunders kreditvärdighet har externa utgifter för kreditupplysningar.

En redovisningsenhet som säljer på kredit till kunder via kundfakturor kan vilja göra kreditupplysningar på kunder för att minska kreditrisken. Kreditupplysningar görs för att kontrollera kunders kreditvärdighet när det gäller inkomst och betalningsanmärkningar.

Tjänster för kreditupplysningar säljs normalt abonnemangsform med bindningstider på ett år men det går även att köpa kreditupplysningar. Kreditupplysningar som säljs i abonnemangsform har normalt även ett styckpris som i vissa abonnemang avräknas mot årsavgiften.

Utgifter för kreditupplysningar utgörs normalt av en abonnemangsavgift som faktureras i förskott och löpande avgifter som tas ut per kreditupplysning. Då abonnemangsavgifter faktureras årsvis i förskott kan avgiften med vägledning av väsentlighetsprincipen behöva periodiseras i bokslutet.


Klassificering
En utgift för kreditupplysningar som avser ej utnyttjade tjänster redovisas som en tillgång fram tills dess att tjänsterna har utnyttjats av redovisningsenheten. När tjänsterna har utnyttjats så omförs en tillgång av ej utnyttjade tjänster till en kostnad i resultaträkningen.

Kostnader för kreditupplysningar klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kreditförsäljningskostnader i kontogrupp 60.

Kontogrupp 60 - Övriga försäljningskostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kreditupplysningar i resultaträkningen när tjänsterna har utnyttjats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.


En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för kreditupplysningar när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för kreditupplysningar per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.


Värdering
En utgift för kreditupplysningar värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en leverantör. En kostnad för kreditupplysningar värderas till det verkliga värdet av utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för kreditupplysningar.

Moms och beskattning
Momsatssen för kreditupplysningar är 0 % ha försäljning av bank- och finansieringstjänster inte utgör momspliktig försäljning. Kostnader för kreditupplysningar som avser en näringsverksamhet är skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader. Då abonnemangsavgifter för kreditupplysningar faktureras årsvis i förskott är utgiften att anse som en förutbetald kostnad men periodiseringar behöver normalt inte göras på grund av att avgiften är oväsentlig.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra utgift för kreditupplysningar (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura från ett kreditupplysningsföretag en utgift kreditupplysningar om 2 000 SEK (momsfri) som avser en abonnemangsavgift för ett år.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 2 000
6061 Kreditupplysningar 2 000

Exempel: bokföra utgift för kreditupplysningar (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura från ett kreditupplysningsföretag en utgift kreditupplysningar om 2 000 SEK (momsfri) som avser styckvisa avgifter för kreditupplysningar.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 2 000
6061 Kreditupplysningar 2 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-03-18

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se