Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra punktskatter vid försäljning (bokföring med exempel)

Punktskatter är särskilda konsumtionsskatter som används för att begränsa konsumtionen av utvalda varor och tjänster vars negativa effekter på samhället inte återspeglas i marknadspriserna.

Den som till konsument säljer varor och tjänster som omfattas av punktskatter måste till skatteverket redovisa och betala punktskatt. Exempel på punktskatter i Sverige är alkoholskatten, avfallsskatten, energiskatter, lotteriskatten, reklamskatten, spelskatten och tobaksskatten.

Den som skattskyldig för en punktskatt skall registrera sig som skattskyldig för denna punktskatt hos skatteverket. Den skattskyldige skall periodvis lämna en särskild punktskattedeklaration för punktskatt som skickas ut till den skattskyldige cirka tre veckor innan deklarationsdagen och betala punktskatt till Skatteverket.

Den som är skattskyldig för punktskatt låter normalt köparen betala för punktskatten och den utgående momsen beräknas alltid på försäljningsvärdet inklusive punktskatt.

Klassificering
Den del av en inkomst från försäljning som avser punktskatt redovisas som en kortfristig skuld i balansräkningen fram tills dess att punktskatteskulden har blivit betald. En betalning av punktskatt till eller återbetalning av punktskatt från skatteverket redovisas genom att den kortfristiga skulden reduceras (debiteras). I baskontoplanen bokförs en skuld avseende punktskatt i kontogrupp 26.

Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en skuld avseende punktskatt i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå till följd av att en förpliktelse skall regleras om skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden (bokslutsmetoden) bokför inkomster som avser punktskatter när kunden har betalat sin fordran och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför inkomster som avser punktskatt när faktura skapas eller när inbetalning sker, beror på vilket som inträffar tidigast.

En skuld avseende punktskatt skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att skulden har blivit betald eller återbetald.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och kontot för kassa eller kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst som avser punktskatt värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund. Kortfristiga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden vilket när det gäller punktskatt utgörs av det nominella belopp som skall betalas vid förfall.

Moms och beskattning
En momsregistrerad redovisningsenhet skall redovisa och betala utgående moms på punktskatt i enlighet med den momssats som gäller för försäljningen av de varor och tjänster som är punktskattepliktiga. Den utgående momsen vid försäljning till kunder i Sverige och till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige är normalt 25% av omsättningen exklusive moms men kan även vara 12 %, 6 % eller 0 %.

Den utgående momsen är 0 % vid försäljning på export, vid försäljning av tjänster till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige och vid försäljning av varor till momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige. En person som inte är momsregistrerad skall inte ta ut någon utgående moms vid försäljning.

Försäljningsinkomsten exklusive moms vid försäljning till personer i Sverige skall tas upp i ruta 05 som "Momspliktig försäljning som inte ingår i någon annan ruta nedan" i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10, som "Utgående moms 12 %" i ruta 11 eller som "Utgående moms 6 %" i ruta 12 i skattedeklarationen för moms.

Den som är skattskyldig för punktskatt skall periodvis lämna en särskild punktskattedeklaration för punktskatt och betala punktskatt till Skatteverket. Ingående punktskatt är inte avdragsgill mot utgående punktskatt så som är fallet för moms utan erlagd punktskatt får dras av som en kostnad i inkomstdeklarationen.

Inkomst som avser punktskatt är inte en skattepliktiga intäkt i inkomstdeklarationen och kostnader för punktskatt utgör en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av kortfristiga skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra annonsförsäljning med reklamskatt (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en faktura sålt en annons till ett värde om 1 250 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 250 SEK, annonsvärdet är 926 SEK och reklamskatten är 74 SEK (926*8 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 1 250
2611 Utgående moms SE, 25 % 250
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 1 000
2661 Reklamskatt 74
3750 Punktskatter 74

Exempel: bokföra annonsförsäljning med reklamskatt (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har fått betalt för en annons till ett värde om 1 250 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 250 SEK, annonsvärdet är 926 SEK och reklamskatten är 74 SEK (926*8 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 1 250
2611 Utgående moms SE, 25 % 250
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 1 000
2661 Reklamskatt 74
3750 Punktskatter 74

Exempel: bokföra debitering av punktskatt på skattekonto (juridisk person)
Ett aktiebolag betalar in 10 000 SEK på sitt skattekonto och bokar även bort den kortfristiga skuld om 5 000 SEK som avser reklamskatt eftersom den har debiterats på bolagets skattekonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 10 000
1630 Skattekonto 10 000
1630 Skattekonto 5 000
2661 Reklamskatt 5 000

Exempel: bokföra debitering av punktskatt på skattekonto (enskild firma)
En enskild näringsidkare betalar 10 000 SEK till sitt skattekonto och bokar samtidigt bort den kortfristiga skuld om 5 000 SEK som avser reklamsskatt eftersom den har debiterats på skattekontot.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 10 000
2012 Egna skatter 10 000
2661 Reklamskatt 5 000
2012 Egna skatter 5 000

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Bläck, fotopapper eller dammsugarpåse för 1 krona, hos inkClub hittar du mer än bara bläckpatroner.

Bli inte lurad! Be Informed är en tjänst för bakgrundskontroller där användaren kan köpa rapporter på privatpersoner och företag. Rapporten innehåller domar från tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Dessutom med kontroll om personen suttit i fängelse, varit åtalad eller fått besöksförbud.

Tjäna extra pengar! Kundpanel.se erbjuder dig en plats för att få din åsikt hörd. Som paneldeltagare svarar du på enkäter, påverkar och tjänar pengar.

Behöver du ett bra webbhotell? Loopia erbjuder webbhotell med e-post, dns-tjänst, vps-tjänst och domännamn. Klicka här för att se aktuella erbjudanden.

Uppdaterad: 2019-11-28

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se


Chatta med Abot 001