Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra moms, mervärdesskatt och omsättningsskatt (bokföring med exempel)

Mervärdesskatt eller moms är en omsättningsskatt som momsregistrerade fysiska och juridiska personer är skyldiga att redovisa och betala på värdet av sålda varor och tjänster.

En momsregistrerad person i Sverige skall redovisa utgående moms om 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % på försäljningsvärdet vid försäljning till personer i Sverige och vid försäljning till icke momsregistrerade personer i andra EU-länder. En momsregistrerad person i Sverige får göra avdrag för betald moms vid inköp av varor och tjänster som ingående moms i skattedeklarationen för moms eller i inkomstdeklarationen.

En momsregistrerad person i Sverige behöver inte redovisa utgående moms vid försäljning till personer i länder utanför EU, vid försäljning till momsregistrerade personer i andra EU-länder eller vid försäljning av varor och tjänster som omfattas av regler för omvänd skattskyldighet.


En momsregistrerad person i Sverige måste redovisa utgående och ingående moms på inköpsvärdet i svenska kronor avseende inköp som omfattas av regler för omvänd skattskyldighet. Omvänd skattskyldighet är det bland annat vid inköp av varor och tjänster från ett annat EU-land än Sverige och vid inköp av byggtjänster.

Klassificering
Utgående moms och ingående moms bokförs som skulder i kontogrupp 26 då moms normalt utgör en skuld till Skatteverket i de flesta företag. När momsrapporten bokförs per månad, kvartal eller helår så bokförs en momsskuld i kontogrupp 26 om den utgående momsen är större än den ingående momsen, i annat fall bokförs en momsfordran i kontogrupp 16.

Kontogrupp 16 - Övriga kortfristiga fordringar
Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter

Erkännande
En redovisningsenhet skall enligt huvudregeln redovisa moms enligt fakturametoden men får under vissa förutsättningar redovisa moms enligt bokslutsmetoden. Momsredovisning enligt fakturametoden innebär att moms redovisas vid faktureringstillfället eller betalningstillfället, beror på vilket som inträffar tidigast. Momsredovisning enligt bokslutsmetoden innebär att moms löpande redovisas vid betalningstillfället men att moms även redovisas på obetalda fakturor vid bokslutstillfället.


Momsredovisningen i mervärdesskattedeklaration görs per månad, kvartal eller år och den momsrapport som utgör underlag för skattedeklarationen bokförs per det sista datumet i redovisningsperioden. Om momsredovisning görs per månad så skall momsrapporten för januari bokföras per den 31 januari och om momsredovisning görs per år så skall momsrapporten bokföras per den 31 december.

Sidoordnat register och avstämning
I ett bokföringsprogram skapas en momsrapport genom att konton i kontoplanen har tilldelats momskoder. Momskoder tilldelas konton för försäljning, konton för inköp där omvänd skattskyldighet tillämpas, konton för utgående moms, konton för ingående moms, kontot för momsfordran och kontot för momsskuld.

När momsrapporten skrivs ut görs normalt en kontroll gällande hur momsen har redovisats i bokföringen. Avstämningar görs mellan momsrapporter och kontot för momsfordran respektive kontot för momsskuld i bokföringen.


Värdering
Utgående moms värderas till den gällande momssatsen i procent multiplicerat med den momspliktiga försäljningen. Den ingående momsen värderas till det nominella belopp som anges på leverantörens faktura eller kvitto.

Momsredovisning och periodisk sammanställning
En momsregistrerad person i Sverige skall redovisa momspliktig försäljning, momsfri försäljning, utgående moms och ingående moms i en mervärdesskattedeklaration eller i en momsdeklaration för ett helt räkenskapsår. Mervärdesskattedeklarationen kan avse en redovisningsperiod om ett kvartal eller en månad.

En momsregisterad person i Sverige som har sålt varor och tjänster till en eller flera momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige skall lämna en periodisk sammanställning varje kalendermånad eller varje kalenderkvartal. I en periodisk sammanställning redovisas värdet för varor och tjänster som har sålts till köpare i andra EU-länder än Sverige utan att någon moms har tagits ut. I en periodisk sammanställning specificeras värdet för varuförsäljningen och tjänsteförsäljningen per VAT-nummer.


Exempel: bokföra utgående moms
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor till en svensk köpare för 125 000 SEK inklusive moms. Momsen är 25 000 SEK (25 %) och varuvärdet är 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 125 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 25 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 100 000

Exempel: bokföra ingående moms
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura köpt varor från en svensk leverantör för 12 500 SEK inklusive moms. Momsen är 2 500 SEK (25 %) och varuvärdet är 10 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
4000 Inköp av varor från Sverige 10 000

Exempel: bokföra momsrapport
En redovisningsenhet redovisar moms per kalendermånad och har under januari år 2010 enligt en momsrapport redovisat utgående moms om 25 000 SEK och ingående moms om 2 500 SEK. Momsrapporten för januari år 2010 bokförs med bokföringsdatum per den 31 januari år 2010.


Konto Benämning Debet Kredit
2611 Utgående moms SE, 25 % 25 000
2641 Ingående moms SE 2 500
2650 Momsskuld 22 500

Exempel: bokföra momsbetalning
En redovisningsenhet har per den 12 mars år 2010 lämnat in skattedeklarationen för moms avseende januari år 2010 och betalat in sin momsskuld till skattekontot.


Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankgiro, affärsbanken 22 500
2650 Momsskuld 22 500Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2018-01-09

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se