Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra enligt kontantmetoden (bokföring med exempel)

Kontantmetoden är en metod för den löpande bokföringen som innebär att man bokför inkomster när inbetalning sker och utgifter när utbetalning sker.

Kontantmetoden får användas av enskilda näringsidkare som har en nettoomsättning som understiger 3 miljoner kronor på årsbasis. När man använder kontantmetoden bokför man kundfakturor först när kunden betalar kundfakturan. När man använder kontantmetoden bokför man leverantörsfakturor först när företaget betalar leverantörens faktura.

När kontantmetoden tillämpas för bokföring så sorteras verifikationerna i kronologisk ordning efter betalningsdatum och i bokföringen anges betalningsdatumet som verifikationsdatum. När kontantmetoden tillämpas för bokföring är det lämpligt att skriva betalningsdatumet på verifikationerna för att underlätta sortering och bokföring.


Kontantmetoden anses vara en enklare metod att använda för bokföringen jämfört med att bokföra enligt fakturametoden. Om du använder dig av kontantmetoden skall du när du registrerar dig för moms ange att du vill använda bokslutsmetoden för din momsredovisning. Om du redovisar moms enligt bokslutsmetoden innebär det att du redovisar moms först när fakturorna har blivit betalda. Det vill säga, om du använder kontantmetoden för din bokföring är det smidigast att använda sig av bokslutsmetoden för momsredovisning.

Företag som använder kontantmetoden och bokslutsmetoden måste dock bokföra obetalda kundfakturor (kundfordran och utgående moms) och obetalda leverantörsfakturor (leverantörsskuld och ingående moms) i samband med bokslutet.

Exempel: bokföra enligt kontantmetoden (inbetalning av kundfaktura)
En kund har betalat en kundfaktura med ett totalt fakturabelopp om 12 500 SEK inklusive moms, varav 2 500 SEK är moms och 10 000 SEK är försäljningsvärde. Inbetalningen bokförs på följande sätt.


KontoBenämningDebetKredit
1930Checkkonto12 500
2611Utgående moms 25%2 500
3041Tjänsteförsäljning 25% sv10 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/08/28

Kontakta bokforingstips.se