Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra journaler (bokföring med exempel)

Journaler är sammanställningar över flera likartade affärshändelser under en månad tillsammans med bokföringsunderlag för dessa affärshändelser. En journal utgör en verifikation i bokföringen och varje post i en journal hänvisar till ett enskilt dokument där bevis för en specifik affärshändelse kan finnas.

Att använda journaler i bokföringen innebär mindre arbete och mindre risk för fel i bokföringen. Om man använder journaler ökar sannolikheten för fullständighet i bokföringen och det blir även lättare att kontrollera fullständigheten i bokföringen. Med fullständighet menas att alla affärshändelser skall vara med i bokföringen.

Exempel på journaler är fakturajournal, kreditfakturajournal, inbetalningsjournal, leverantörsfakturajournal, leverantörskreditfakturajournal och utbetalningsjournal. I en fakturajournal redovisas alla fakturor under en månad i nummerordning med specifikation för hur varje faktura har konterats. En fakturajournal innehåller ett bokföringsunderlag där alla konteringar för varje faktura har summerats på kontonummer i en kontering som redovisas i ett bokföringsunderlag.


En fakturajournal kan bokföras automatiskt om man har ett faktureringsprogram eller ett administrationsprogram.

Exempel: bokföra journaler (fakturajournal)
En journal innehåller 20 kundfakturor som har fakturerats under juni år 2007 med fakturanummer mellan 1001 och 1020. Det totala fakturabeloppet för alla kundfakturor är 125 000 SEK inklusive moms, den utgående momsen uppgår till 25 000 SEK, den fakturerade frakten är totalt 10 000 SEK och varuvärdet är 90 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 125 000
2611 Utgående moms 25% 25 000
3520 Frakt & transport 25% 10 000
3051 Varuförsäljning 25% sv 90 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-01-08

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se