Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra inbetalning och inbetalningar (bokföring med exempel)

Inbetalningar innebär ett inflöde av likvida medel till en redovisningsenhet som ökar dess tillgodohavanden på kassa och bank.

Inbetalningar utgör ett positivt kassaflöde som kan bero på bland annat upptagande av lån, tillskott från ägare, inbetalning från kund, försäljning av tillgångar och återbetalning av ingående moms. En inbetalning är en transaktion som ökar en redovisningsenhets tillgångar av likvida medel och samtidigt minskar en annan tillgång, ökar en skuld eller ökar eget kapital.

Den inbetalning som är vanligast förekommande i företag är när en kund betalar för levererade varor eller utnyttjade tjänster.

Klassificering
En inbetalning ökar en redovisningsenhets tillgodohavanden på kassa och bank som utgör en omsättningstillgång i en redovisningsenhet. En redovisningsenhet som bokför enligt fakturametoden bokför inbetalningar från kunder avseende kundfakturor genom att debetera ett konto för likvida medel och att kreditera ett konto för kundfordringar.

En redovisningsenhet som bokför enligt kontantmetoden bokför inbetalningar från kunder avseende kundfakturor genom att debetera ett konto för likvida medel, kreditera ett konto för utgående moms och kreditera ett konto för intäkter. I baskontoplanen bokförs inbetalningar i kontogrupp 19.

Kontogrupp 19 - Kassa och bank

Erkännande
En inbetalning redovisas när ett verkligt inflöde av likvida medel har skett till en redovisningsenhets kassa eller bankkonton.

Sidoordnat register och avstämning
Inbetalningar avseende kundfakturor registreras i ett affärssystem eller ett faktureringsprogram och inbetalningar vid kassaförsäljning registreras i ett kassaregister. Inbetalningar till en redovisningsenhets bankkonton registreras i bankens kontoregister.

En redovisningsenhet gör avstämningar mellan en rapport från ett kassaregister och saldot på konton för kassa i bokföringen enligt utskrift från huvudboken. En redovisningsenhet gör avstämningar mellan kontoutdrag för bankkonton och saldot på konton för bankkonton i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En inbetalning värderas till det nominella belopp omräknat i redovisningsvalutan vid inbetalningstillfället som tillgodoförs en redovisningsenhets likvida medel i kassa och bank. Konstaterade valutakursvinster eller valutakursförluster för fordringar i utländsk valuta bokförs i samband med det att inbetalningen avseende en fordran bokförs.

Moms och beskattning
De redovisningsenheter som bokför enligt kontantmetoden redovisar utgående moms när kunderna betalar för levererade varor och utförda tjänster och de redovisningsenheter som bokför enligt fakturametoden redovisar utgående moms när inbetalning sker eller när kundfaktura skapas beroende på vilket som inträffar tidigast.

En inbetalning är inte någon intäkt som redovisas i resultaträkningen och en inbetalning är därför inte en skattepliktig inkomst i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
Vid bokslutet måste redovisningsenheter som bokför enligt kontantmetoden bokföra obetalda kundfakturor som kundfordran, utgående moms och intäkt.

Exempel: bokföra försäljning vid inbetalning (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har sålt varor för 12 500 SEK inklusive moms om 2 500 SEK och en inbetalning från kunden har registrerats.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro 12 500
2611 Utgående moms 25 % sv 2 500
3051 Varuförsäljning 25 % sv 10 000

Exempel: bokföra inbetalning av kund avseende kundfordran (fakturametoden)
En kund har betalat en faktura om 12 500 SEK och redovisningsenheten skall bokföra ökningen av likvida medel.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro 12 500
1511 Kundfordan 12 500

Exempel: bokföra valutakursvinst vid inbetalning (fakturametoden)
En kund har betalat en faktura på 10 000 USD och den här kundfordran har tidigare bokförts till 70 000 SEK (7 SEK/USD). När inbetalningen görs så är valutakursen 10 SEK/USD och redovisningsenheten har därför erhållit 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro 100 000
1511 Kundfordan 70 000
3960 Valutakursvinster av rörelsekaraktär 30 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/18

Kontakta bokforingstips.se