Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Bokföra inbetalda insatser och insatskapital i ekonomisk förening (bokföring med exempel)

En ekonomisk förening har ett insatskapital som består av medlemmarnas inbetalda insatser och insatskapitalet får inte delas ut som medlemsåterbäring eftersom inbetalda insatser utgör bundet eget kapital.

Medlemmarnas insatskapital i en ekonomisk förening motsvarar aktieägarnas aktiekapital i ett aktiebolag men det finns inget minimikrav avseende insatskapital för att få starta en ekonomisk förening och en medlem som går ur en ekonomisk förening skall återfå sin inbetalda insats.

En ekonomisk förening har medlemmar istället för aktieägare och deras inbetalda insatser ger den ekonomiska föreningen ett insatskapital. En ekonomisk förening måste ha stadgar och i stadgarna skall det framgå vilka insatser som föreningens medlemmar skall göra.

En bostadsrättsförening kan i sina stadgar ange att en upplåtelseavgift skall betalas av föreningens medlemmar utöver insatsen. Insatsen i en bostadsrättsförening baseras normalt enbart på yta och upplåtelseavgiften syftar till att justera för skillnader i marknadsvärde på grund av lägenheternas läge. Upplåtelseavgiften är en del av bundet eget kapital och skall redovisas skilt från inbetalda insatser. Upplåtelseavgiften utgör en inbetald insats som baseras på andra beräkningsgrunder jämfört med insatskapitalet.


En medlem i en ekonomisk förening har en andel i den ekonomiska föreningen och den här andelen får i vissa föreningar överlåtas till en annan person medan det i andra föreningar inte är tillåtet att sälja andelar till andra personer än den ekonomiska föreningen. I en bostadsrättsförening är de normalt möjligt för en medlem att sälja sin bostadsrätt och att överlåta sin andel samt sitt medlemskap i bostadsrättsföreningen till en annan person.

Klassificering
När en ny medlem träder in i en ekonomisk förening så betalar den här nya medlemmen en insats till den ekonomiska föreningen i enlighet med stadgarna. Om en medlem vill gå ut ur en ekonomisk förening så återbetalas dennes erlagda insats av den ekonomiska föreningen om medlemmen vill det. Inbetalda insatser och återbetalda insatser i en ekonomisk förening bokförs i kontogrupp 20. En medlem som gör en insättning av insatskapital till en ekonomisk förening bokför detta i kontogrupp 13, en återbetalning av insatskapital bokförs i kontogrupp 13 och eventuellt i kontoklass 8 om återbetalningen skiljer sig från bokförd insats.


Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontoklass 8 - Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader

Erkännande
En inbetald insats bokförs när en medlem har gjort ett tillskott till den ekonomiska föreningen i form av likvida medel, tillgångar eller genom egna utlägg. En återbetald insats bokförs när en medlem har erhållit en återbetalning från den ekonomiska föreningen i form av likvida medel eller andra tillgångar.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.


Värdering
En inbetald eller återbetald insats värderas till det nominella värde i redovisningsvalutan som erhållits eller erlagts i samband med en inbetalning av en insats eller en återbetalning av en insats.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra inbetalda medlemsinsatser i ekonomisk förening (kontobetalning)
En ekonomisk förening har erhållit medlemsinsatser från 50 nya medlemmar om 100 000 SEK som har satts in på föreningens bankkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 100 000
2083 Inbetalda insatser 100 000

Exempel: bokföra återbetalning av medlemsinsats i ekonomisk förening (kontobetalning)
En medlem har gått ur en ekonomisk förening och har fått sin medlemsinsats om 2 000 SEK återbetald till sitt privata konto.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 2 000
2083 Inbetalda insatser 2 000

Exempel: bokföra betalning av medlemsinsats till ekonomisk förening (kontobetalning)
En redovisningsenhet har gjort en medlemsinsats om 10 000 SEK till en ekonomisk förening.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 10 000
1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag 10 000

Exempel: bokföra återbetalning av medlemsinsats från ekonomisk förening (kontobetalning)
En redovisningsenhet har vid utträde från en ekonomisk förening fått en återbetalning av medlemsinsats om 15 000 SEK. Insatsen är bokförd till ett värde om 10 000 SEK, en skattepliktig vinst om 5 000 SEK har därför uppstått.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 15 000
1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag 10 000
8221 Resultat vid försäljning av andelar i andra företag 5 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2021/10/27

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se