Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Bokföra inbetalda insatser och insatskapital i bostadsrättsförening (bokföring med exempel)

En bostadsrättsförening har ett insatskapital som består av medlemmarnas inbetalda insatser och insatskapitalet får inte delas ut som medlemsåterbäring eftersom inbetalda insatser utgör bundet eget kapital.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med syftet att upplåta bostäder till föreningens medlemmar i fastigheter som ägs av bostadsrättsföreningen. Medlemmarnas insatskapital i en bostadsrättsförening motsvarar aktieägarnas aktiekapital i ett aktiebolag men det finns inget minimumkrav avseende insatskapital för att få starta en bostadsrättsförening.

En bostadsrättsförening måste ha stadgar och i stadgarna skall det framgå vilka insatser som föreningens medlemmar initalt skall göra samt vilken upplåtelseavgift som skall erläggas. Insatsen i en bostadsrättsförening baseras normalt enbart på yta och upplåtelseavgiften syftar till att justera för skillnader i marknadsvärde på grund av lägenheternas läge.


En medlem i en bostadsrättsförening får normalt överlåta sin andel till en annan person än bostadsrättsföreningen och den förvärvande personen kan då efter bostadsföreningens godkännade upptas som medlem i bostadsrättsföreningen.

Klassificering
När en ny medlem träder in i en bostadsrättsförening så betalar den här nya medlemmen en insats till bostadsrättsföreningen i enlighet med stadgarna. En medlem som har betalat en insats och eventuell upplåtelseavgift får en andel i bostadsrättsföreningen som har beräknats enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Inbetalda insatser i en bostadsrättsförening bokförs i kontogrupp 20.

Kontogrupp 20 - Eget kapital

Erkännande
Inbetalda insatser och överlåtelseavgifter i en bostadsrättsförening bokförs när en ny medlem köper en bostadsrätt av bostadsrättsföreningen eller då bostadsrättsföreningen köper en bostadsrätt av en medlem. Inbetalda insatser och upplåtelseavgifter bokförs inte när en medlem överlåter sin bostadsrätt till en annan person än bostadsrättsföreningen.


Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En inbetald insats värderas till det nominella värde i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas i samband med en inbetalning av en insats.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.


Exempel: bokföra inbetalda medlemsinsatser i bostadsrättsförening (kontobetalning)
En nybildad bostadsrättsförening har sålt en bostadsrätt till en ny medlem och har erhållit 1 300 000 SEK i medlemsinsats och 300 000 SEK i upplåtelseavgift.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 1 600 000
2083 Inbetalda insatser 1 300 000
2084 Upplåtelseavgifter 300 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/05/28

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se