Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Försäkringstekniskt nuvärde

Försäkringstekniskt nuvärde är ett nuvärde som beräknas för förmånsbestämda pensionsplaner baserat på de förväntade pensionsutbetalningarna. En förmånsbestämd pensionsplan innebär att den framtida pensionen för en anställd baseras på en formel och ett försäkringstekniskt nuvärde beräknas för en förmånsbestämd för att redovisningsenheten och andra intressenter skall kunna bedöma hur väl pensionsplanen är finansierad.

Ett försäkringstekniskt nuvärde beräknas för varje enskild person som omfattas av en förmånsbestämd pensionsplan och nuvärdet för varje person adderas till en totalsumma för försäkringstekniskt nuvärde avseende hela redovisningsenheten.

Det försäkringstekniska nuvärdet beräknas med utgångspunkt från det pensionsbelopp som skall betalas per period, den genomsnittliga återstående livslängden för årskullen vid pensionsålder och en diskonteringsränta.


Diskonteringsräntan skall vara nominell (inkludera inflationskomponent) om pensionsplanen inte är värdesäkrad och real (ej inkludera inflationskomponent) om pensionsplanen är värdesäkrad. Diskonteringsräntan skall enligt IFRS motsvaras av den riskfria räntan på lång sikt. Den diskonteringsränta som tillämpas skall anges i årsredovisningen tillsammans med de andra antaganden som ligger till grund för beräkningen av det försäkringstekniska nuvärdet.

Exempel: beräkning av försäkringstekniskt nuvärde i förmånsbestämd pensionsplan
En arbetsgivare har valt att trygga de anställdas pension med hjälp av en förmånsbestämd pensionsplan. En anställd har enligt formeln i den förmånsbestämda pensionsplanen tjänat in till en tjänstepension om 4 000 SEK per månad som är värdesäkrad med hänsyn till inflationen. Den anställde är 40 år och skall ta pension 25 år senare vid 65 års ålder och den beräknade livslängden för den anställdes årskull är 80 år (15 år i återstående livslängd från pensionsåldern 65 år). Den nominella diskonteringsräntan har fastställts till 4 % och den reala diskonteringsräntan har fastställts till 2 %.


Nuvärde vid 65 års ålder: 616 765 SEK ((4000*12)*((1-(1+0,02)^-15)/0,02))
Nuvärde idag vid 40 års ålder: 375 937 (616765/(1,02^25))

Arbetsgivaren måste ha satt av 375 937 SEK i balansräkningen för den här arbetstagaren för att anses ha tryggat och fullt ut ha finansierat den anställdes framtida pension.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-01-12

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se