Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra enligt fakturametoden (bokföring med exempel)

Fakturametoden är en metod för den löpande bokföringen som innebär att man bokför inkomster när kundfakturor skapas och utgifter när leverantörsfakturor inkommer.

Fakturametoden skall användas för din löpande bokföring om du inte vill eller inte får använda kontantmetoden. Fakturametoden innebär att du får kundfordringar och leverantörsskulder i din bokföring. Fakturametoden ger en mer rättvis och kontrollerbar bokföring än kontantmetoden.

Om du använder fakturametoden skall du när du registrerar dig för moms ange att du vill använda fakturametoden för din momsredovisning. Om du redovisar moms enligt fakturametoden innebär det att du redovisar moms när kundfakturor skapas och leverantörsfakturor inkommer.

Exempel: bokföra enligt fakturametoden (kundfaktura)
En kundfaktura har skapats med ett totalbelopp om 12 500 SEK inklusive moms, varav 2 500 SEK är moms och 10 000 SEK är försäljningsvärde. Kundfakturan bokförs på följande sätt.

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 12 500
2611 Utgående moms 25% 2 500
3041 Tjänsteförsäljning 25% sv 10 000

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2010-01-08

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.seHogia
Doxservr
Chatta med Abot 001