Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Bokföra ej skattepliktiga intäkter (bokföring med exempel)

Ej skattepliktiga intäkter är intäkter som inte behöver tas med i det skattemässiga resultatet i deklarationen och utgör därför intäkter som skall justeras bort från det redovisade resultatet i inkomstdeklarationen.

Man brukar bokföra ej skattepliktiga intäkter på egna konton i bokföringen där texten "ej skattepliktig" finns med som kontobeskrivning för kontot eftersom det då blir lättare att särskilja de skattepliktiga intäkterna från de skattefria intäkterna när deklarationen skall upprättas. En intäkt som inte är skattepliktig för inkomstskatt är normalt inte heller skattepliktig när det gäller mervärdesskatt eller moms.

I inkomstdeklarationen redovisas det redovisade resultatet enligt bokföringen högst upp på den blankett där det skattemässiga resultatet skall redovisas. I det här redovisade resultatet kan det finnas ej skattepliktiga intäkter som skall justeras bort när det skattemässiga resultatet skall beräknas.


När du skall upprätta inkomstdeklarationen för ditt företag så tittar du igenom resultatrapporten och summerar de intäkter som inte är skattepliktiga. Den här summan för du sedan in i deklarationen som en minuspost. Det skattemässiga resultatet minskar när de intäkter som inte är skattepliktiga dras ifrån det redovisade resultatet.

+ redovisat resultat
+ årets skatt
+ schablonränta på periodiseringsfonder
+ ej avdragsgilla kostnader
- ej skattepliktiga intäkter
= skattemässigt resultat

Vilka intäkter som är skattefria eller ej skattepliktiga framgår av bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229) och om en intäkt inte är skattepliktig så anger vi det här när enskilda affärshändelser beskrivs.

Huvudprincipen är att alla intäkter är skattepliktiga och en fysisk eller juridisk person skall därför ta upp alla intäkter vid försäljning av varor eller tjänster till beskattning om det inte finns undantag för intäkter som inte är skattepliktiga. Intäktsräntan på skattekontot och medlemsavgifter till en ekonomisk förening eller en ideell förening är exempel på intäkter som inte är skattepliktiga. I allmännyttiga ideella föreningar är i stort sett alla intäkter skattefria eller ej skattepliktiga.


Exempel: bokföra ej skattepliktiga intäkter (skattekontot)
Enligt ett kontoutdrag på skattekontot har en intäktsränta om 50 SEK krediterats på skattekontot. Den här intäktsräntan bokförs på följande sätt.

Konto Benämning Debet Kredit
1630 Skattekontot 50
8314 Intäktsränta skattekonto, ej skattepliktig 50Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/06/28

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se