Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra ej skattemässigt avdragsgilla kostnader (bokföring med exempel)

Ej skattemässigt avdragsgilla kostnader är kostnader som inte får inkluderas i det skattemässiga resultatet i inkomstdeklarationen och utgör därför kostnader som skall adderas till det redovisade resultatet i inkomstdeklarationen.

Man brukar bokföra ej skattemässigt avdragsgilla kostnader på egna konton i bokföringen där texten "ej avdragsgill" finns med som kontobeskrivning för kontot eftersom det då blir lättare att särskilja de avdragsgilla kostnaderna från de ej avdragsgilla kostnaderna när deklarationen skall upprättas. Om en kostnad inte är skattemässigt avdragsgill är normalt inte heller momsen avdragsgill som ingående moms och därför skall momsen bokföras som en icke skattemässigt avdragsgill kostnad.

I inkomstdeklarationen deklareras redovisat resultat enligt bokföring högst upp på den blankett där det skattemässiga resultatet skall beräknas. I det här redovisade resultatet kan det finnas ej skattemässigt avdragsgilla kostnader som skall återföras i inkomstdeklarationen när det skattemässiga resultatet skall beräknas.


När du skall upprätta inkomstdeklarationen för ditt företag så tittar du igenom resultatrapporten och summerar de kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla. Den här summan för du sedan in i deklarationen som en pluspost. Det skattemässiga resultatet ökar när de kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla läggs till det redovisade resultatet enligt bokföringen.

+ redovisat resultat
+ årets skatt
+ schablonränta på periodiseringsfonder
+ ej skattemässigt avdragsgilla kostnader
- ej skattepliktiga intäkter
= skattemässigt resultat

Vilka kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla framgår av bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229) och om en kostnad inte är skattemässigt avdragsgill så anger vi det här när enskilda affärshändelser beskrivs. Kostnadsräntan på skattekontot är en kostnad som inte är skattemässigt avdragsgill.


Exempel: bokföra ej skattemässigt avdragsgilla kostnader (representation)
En säljare har bjudit en kund på middag vid representation och kvittot överlämnades till företaget som ersatte säljaren för hela beloppet genom betalning till säljarens privata lönekonto. Den totala utgiften för middagen var 1 120 SEK varav 120 SEK (12 %) utgjorde moms. Kostnaden för representationen är en ej skattemässigt avdragsgill kostnad, momsen är avdragsgill som ingående moms med 72 SEK (600*12 %). Momsunderlaget vid representation får maximalt vara 300 SEK per person.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Checkkonto 1 120
2641 Ingående moms 72
6072 Representation, ej avdragsgill 1 048Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/02/15

Kontakta bokforingstips.se