Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra utgifter för Internet, bredband, internetanslutning och adsl (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet behöver en internetanslutning för att få tillgång till Internet som är en stor marknad för information där en redovisningsenhet kan sälja sina produkter och anskaffa resurser till sin verksamhet.

En redovisningsenhet kan ansluta sig till Internet via bredband anslutet till en fastighet, via det fasta telefonnätet (adsl), via kabel-tv nätet eller via mobilt bredband. En redovisningsenhet tecknar ett bredbandsabonnemang hos en internetoperatör och kan normalt välja olika hastigheter för abonnemanget.

Utgifter för bredband i en redovisningsenhet är normalt fasta per månad då internetoperatörerna normalt tar ut en fast avgift per månad för en Internetanslutning med en viss hastighet. Månadsavgifter för internetabonnemang faktueras normalt i förskott.

Klassificering
En utgift för bredband som avser ej förbrukade resurser redovisas som en tillgång fram tills dess att resurserna har förbrukats i redovisningsenheten. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.


Den del av en utgift för bredband som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

Kostnader för bredband klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kostnader för datakommunikation i kontogrupp 62.

Kontogrupp 62 - Tele och post

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för bredband när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för bredband per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.


En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för bredband värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en leverantör. En kostnad för bredband värderas till det verkliga värdet av förbrukade (utnyttjade) resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för bredband.


Moms och beskattning
Momssatsen för bredband är normalt 25 % och avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto som används för att bokföra utgiften för bredband.

En momsregistrerad person skall redovisa den ingående momsen som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms och utgiften för bredband skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms.

Kostnaden för bredband i en näringsverksamhet är en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader. Fast månadsavgift som betalats i förskott är en förutbetald kostnad. Huruvida utgifter för bredband skall periodiseras eller inte får avgöras av väsentlighetsprincipen.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra utgift för bredband (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura utgifter för bredband på 1 250 SEK inklusive moms. Momsen är 250 SEK (25 %) och den fasta avgiften är 1 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 1 250
2641 Ingående moms sv 250
6231 Bredband 1 000

Exempel: bokföra utgift för bredband (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura utgifter för bredband på 1 250 SEK inklusive moms. Momsen är 250 SEK (25 %) och den fasta avgiften är 1 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 1 250
2641 Ingående moms sv 250
6231 Bredband 1 000

Exempel: bokföra utgift för bredband (egen insättning)
En enskild näringsidkare har betalt en leverantörsfaktura för bredband på 1 250 SEK inklusive moms. Momsen är 250 SEK (25 %) och den fasta avgiften är 1 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
2018 Egen insättning 1 250
2641 Ingående moms sv 250
6231 Bredband 1 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2019-12-18

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se